Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare svenska och so IVAS 7-9Sista ansökningsdatum: 2016-08-14
Referensnummer: 106773

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Charlotta Stjärne, 013-206291

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ljungsbro skola har verksamhet från förskoleklass upp till år 9, IVAS, fritidshem, fritidsgård samt förberedelseklass. På skolan finns ca 550 elever och ca 80 personal.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget innebär undervisning i årskurserna 7-9 i svenska och so på IVAS. Du ingår i IVAS arbetslag med fyra pedagoger, tre resurspersoner samt specialpedagog. Du har ett mentorsansvar. Du deltar i skolans pedagogiska utvecklingsarbete för att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse samt det maximala lärandet.

Kvalifikationer

Du har lärarexamen med inriktning svenska och so. Examen eller kurser i specialpedagogik är meriterande. Du har någon slags erfarenhet kring arbetet med elever inom autismspektrum eller liknande.

Vi söker Dig som:

  • har förmågan att uppmärksamma elevens behov och anpassa undervisningen till individen, gruppen, sammanhanget och situationen.
  • planerar, dokumenterar och följer upp elevernas kunskaper kontinuerligt tillsammans med eleverna.
  • leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas för eleverna.
  • alltid har ett kollegialt förhållningssätt och samverkar med föräldrar och övrig personal.
  • har förmågan att skapa goda relationer, engagera eleverna och utveckla elevernas lust att lära.
  • agerar i enlighet med den människo- och kunskapssyn som yrkesetiken vilar på och diskuterar och bearbetar yrkesetiska ställningstaganden.
  • har förmågan att hålla dig uppdaterad när det gäller forsknings- och utvecklingsarbeten.
  • använder IKT som verktyg i undervisningen.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 augusti 2016