Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare till Bäckskolans FörberedelseklassSista ansökningsdatum: 2017-04-05
Referensnummer: 141064

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Henrik Sävmo, 013-262682

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bäckskolan är en mångkulturell skola med ca 200 elever där vi satsar på hög lärartäthet och ett tydligt kollegialt lärande där vi tillsammans ansvarar för att utveckla verksamheten och möta elevernas behov. Att både elever och lärare upplever lust att lära är viktigt för oss. Vi är en verksamhet med god struktur som lägger stor vikt vid vår utvecklingsorganisation.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ansvara för skolans förberedelseklass med förekommande arbetsuppgifter. Organisationen du kommer till är välfungerande med tydlig struktur och tydligt uppdrag. Du kommer närmast att arbeta i ett team tillsammans med  skolans processtödjare där den senare ansvarar för kontakter med kommunens mottagningscenter för nyanlända elever, klassplaceringar samt övergångar mellan klasser. Förberedelseklassens lärare ingår i Bäckskolans arbetslag 4-6.

Bäckskolan har nära till naturen med grönområden kring Tinnerbäcken vilket kan utnyttjas i undervisningen. Bäckskolan har ett fokusbibliotek som är en resurs till din undervisning.

Att arbeta i en förberedelseklass innebär arbete i en dynamisk elevgrupp där eleverna har olika ålder, skolbakgrund och förutsättningar för lärande. Därför planerar du lektioner utifrån individuella behov och drar nytta av att gruppens storlek varierar.

Kvalifikationer

Vi ser att du har en högskoleutbildning med 60 hp SVA och gärna en grundläggande lärarbehörighet för åk 1-7.

Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och ser ett kollegialt lärande som en förutsättning för utvecklingsarbetet. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa och kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Du drivs av en vilja att se möjligheterna till förbättringar både för den egna verksamheten, för sig själv och för eleverna. 

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 april 2017