Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare till korttidsskolan BrygganSista ansökningsdatum: 2017-01-29
Referensnummer: 128653

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Anderz Bergholtz, 013-20 87 38

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Inom sektionen för resurs- och stödverksamhet finns flera olika verksamheter som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd (korttidsskola, resursskolor, sjukhusskola och närvaroteam). Det finns också ett uppföljningsuppdrag gällande skolgång för barn och ungdomar som placerats på behandlingshem. Medarbetarna inom sektionen har specialistkunskap inom många olika områden, vilket ger en bred kompetens med möjlighet till stort kunskapsutbyte mellan verksamheterna.

Korttidsskolan Bryggan vänder sig till elever i åk 1-9 i Linköpings kommun som av olika orsaker är i behov av en tillfällig "time out" från hemskolan. Bryggan bedriver en liten undervisningsgrupp med hög personaltäthet, där skoldagen är strukturerad och samarbetet med hemskolan är kontinuerligt. Kontakten med vårdnadshavare är tät och samverkan sker med aktuella externa kontakter.

Vi söker nu en lärare på 100 % till vår korttidsskola. 

Arbetsbeskrivning

Din roll är att undervisa samt att arbeta med pedagogiska kartläggningar av elever som kommit till Bryggan. Du arbetar med elevens kunskapsutveckling i nära samarbete med elevens hemskola. Som lärare på Bryggan får du möjlighet att arbeta nära eleven med stor frihet att utforma och påverka arbetet.

Arbetsplatsen är placerad på Garnisonsområdet i Linköping.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation och bör ha erfarenhet av att ha arbetat och undervisat barn- och ungdomar i svåra situationer. Vi ser det som önskvärt om du har erfarenhet av undervisning i små grupper och/eller en till en undervisning. Vi ser det även som önskvärt med specialpedagogisk vidareutbildning.

Arbetet med pedagogiska kartläggningar innebär att höga krav ställs på din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Mötet med elevens hemskola ställer krav på dig, att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor, lyssnar in och skapar förståelse samtidigt som Du agerar och är flexibel vid förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Är Du medarbetaren som kan förändra och göra skillnad både för Dig själv och för andra? Har Du förmåga att tänka utanför boxen och tillsammans göra det möjliga möjligt? Då är Du välkommen till oss på Bryggan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 januari 2017