Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare till Linköpings KulturskolaSista ansökningsdatum: 2017-08-04
Referensnummer: 157337

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Anders Johansson, 013-20 73 66

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings Kulturskola är en frivillig skolverksamhet som undervisar ca 3 500 elever i dans, teater, musik samt bild & form. Undervisningen riktar sig till barn och unga i Linköpings Kommun i åldrarna ca 5-20 år.

Kulturskolan har ensembleprofil viket innebär att all undervisning leder till samspel på olika sätt och i samtliga konstformer. Undervisningen sker i egna lokaler i Konsert & Kongresshuset men vi har också en omfattande verksamhet i de flesta kommundelarna.

Kulturskolans administration består av Kulturskolechef, biträdande Kulturskolechef, två administrativa assistenter på 100 % samt en på 505 som främst arbetar med vikariehantering. Undervisningen utförs av ca 45 lärare.

Arbetsbeskrivning

Undervisning i Kulturskolans Grundkurs (musiklek, instrumentlek, Instrumentstudio). Undervisning i Kulturpuls som är ett socialt projekt med kulturen som verktyg.

Angående ovanstående är tyngdpunkten rytmik med sång och rörelse, pulskänsla, grundläggande teori etc.

Beroende på kvalifikationer finns utrymme för sångundervisning och pianoundervisning också.

Sammanlagt kan tjänsten komma att uppgå till 75 % under förutsättning att nuvarande innehavare erhåller sökta tjänster, politiska beslut fattas etc.

Arbetsuppgifterna kan också givetvis delas upp på flera lärare

Kvalifikationer

Musikhögskoleexamen eller annan pedagogisk utbildning som kan bedömas likvärdig.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 augusti 2017