Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare/Förskollärare till FörskoleklassSista ansökningsdatum: 2016-10-06
Referensnummer: 114066

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Johanna Molin, 013-263554

Ansök här!

Om arbetsplatsen 

Skolorna i Tallboda består av Ekdungeskolan åk F-3 och Tallbodaskolan åk 4-6 med totalt ca 400 elever. Vi har goda kunskapsresultat och har hög kvalité på vår pedagogiska verksamhet. Att använda IT för att nå våra pedagogiska mål är en självklarhet - #tallbodaiframkant. Vi har gått vidare i kommunens satsning på Ipad – eleverna i åk 4-6 har alla varsin Ipad som ett naturligt inslag i all undervisning. Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund för att sträva mot vår gemensamma vision:

”Tallboda – Ekdunge – En skola – vi samarbetar för att möta alla barns behov.”

Skolorna har en gemensam strategisk ledningsgrupp med två rektorer och fyra arbetslagsledare som arbetar med skolutvecklingsfrågor.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig/er som vill jobba med att driva skolutveckling i förskoleklass i team som kännetecknas av

  • hög måluppfyllelse
  • kollegialt lärande
  • lärande och IKT i fokus

Vi vill fortsätta utveckla vårt påbörjade tvålärarsystem. Vi vill fortsätta skapa team med flera lärare kring tre klasser som gemensamt ansvarar för eleverna, undervisning och utveckling. Ni är många i teamet och har ansvar för samma elever under hela dagen.  I arbetslaget kommer du ansvara för en mentorsgrupp. Som mentor är du huvudansvarig för elevens individuella utveckling, dokumentering och den kontinuerliga kontakten med vårdnadshavare.

Du ska tillsammans med lärare och pedagoger i ditt team ansvara för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan enligt läroplanen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarexamen och är behörig i förskoleklass med goda ämneskunskaper. I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling i fokus. Vi ser att du är positiv, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, krav eller förutsättningar. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga med elever, personal och föräldrar, att du kan och vill arbeta med andra människor.

Vi värdesätter att du visar en egen drivkraft och tar egna initiativ för att bidra till verksamhetens mål. Du har förmåga att se alla elever och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 oktober 2016