Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

LSS-handläggare, avdelningen för äldre och funktionsnedsattaSista ansökningsdatum: 2017-06-07
Referensnummer: 153712

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Susanne Åkeborg, gruppchef, 013-20 64 32
Angelika Nordin, HR, 013-29 47 26

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för Äldre- och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar med myndighetsutövning och utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av extra stöd och omsorg. Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet. Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden som handläggs. Vi söker nu en LSS-handläggare till målgruppen personer med en funktionsnedsättning.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består av att handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning utifrån LSS och SOL, kommunala reglementen, fastlagda mål och rutiner. Handläggaren utreder behovet, fattar beslut och ansvarar för att beslutet verkställs genom att göra en beställning till utförare.

I samband med utredningen ansvarar handläggaren för att ge information samt ge råd och stöd till brukare och samarbetspartners. I arbetet ingår även uppföljning av fattade beslut gentemot utförare.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Social omsorgsutbildning/Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning och LSS-handläggning är meriterande. Körkort är ett krav.

Vi vill att Du har god samarbetsförmåga, lyhördhet, flexibilitet, språklig analytisk förmåga samt är kvalitetsmedveten.

Om du vill vara med att skapa bättre förutsättningar för individer med funktionsnedsättning, är detta rätt jobb för dig.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 juni 2017