Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mark- och exploateringsingenjör


Kontaktperson:
Bill Eriksson, avdelningschef, 013-20 61 53
Anna Call, mark-och exploateringsingenjör, 013-20 68 73
Fackliga representanter:
Per-Arne Friberg - SACO, 013-20 65 63
Ann-Christin Karlsson - Vision, 013-20 60 85

Ansök här!

Om arbetsplatsen

På Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, som är ett av fyra kontor, jobbar 100 medarbetare. Som mark och exploateringsingenjör jobbar du på avdelningen för Mark- och exploatering tillsammans med 14 kollegor och har ett nära samarbete med avdelningar inom översiktsplanering, detaljplanering samt stadsmiljö. 

Arbetsbeskrivning

Som mark- och exploateringsingenjör arbetar du bland annat med avtals- och ekonomifrågor i samband med detaljplaneläggning, genomförande av detaljplaner, fastighetsfrågor, köp och försäljning, upplåtelsefrågor samt utredningar. Du arbetar med frågor kopplat till exploatering inom kommunen, både på kommunal och privat mark.  Under året ska en strategi/utveckling för exploatering tas fram som komplement till översiktsplanering och andra övergripande planeringsdokument. I tjänsten ingår samarbete med den politiska organisationen och att föredra ärenden i politiska nämnder.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot lantmätare, samhällsbyggnad eller annan utbildning eller erfarenhet som av oss bedöms likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet från arbete med liknande arbetsuppgifter samt att du har goda kunskaper inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. 

Vi söker en person som drivs av en vilja att arbeta målinriktat och åstadkomma resultat. Du ser möjligheter och anpassar dig till förändrade krav och nya förutsättningar. Som person har du lätt för att samarbeta och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vi vill att du tar ansvar för din uppgift och har ett strukturerat arbetssätt. Du har dessutom god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. 

För tjänsten krävs B-körkort.

Samhällsbyggnadsfrågorna återfinns i Linköpings kommun på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 september 2016