Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Modersmålslärare i arabiska & somaliska till RosendalsskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-22
Referensnummer: 149113

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Karin Lång, 013-207905

Ansök här!

Om arbetsplatsen

De kommunala skolorna och förskolorna i Linköping är indelade i fyra geografiska skolområden. Varje skolområde leds av en skolområdeschef. Norra skolområdet sträcker sig från Ljung i norr till Ulrika i söder och har ca 800 medarbetare fördelat på verksamheterna skola, fritidshem, förskoleklass, fritidsgård, förskola och dagbarnvårdare.

Rosendalsskolan ligger i bostadsområdet Skäggetorp. Skolan har en internationell prägel som vi är stolta över. Vi är också stolta över att ha duktig personal som brinner för att ge våra elever en god start i livet.

På skolan går ca 380 elever fördelat i årskurserna F-5. Vi är ca 90 medarbetare inkl. stödfunktioner som skolsköterska, kurator, psykolog, logoped, administrativa assistenter och vaktmästare. Vi har också fyra fritidsavdelningar för elever i åk 1-3 samt en avdelning för elever i åk 4-5.

Både skola och fritids träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och har pedagogiska diskussioner. Det finns en väl fungerade struktur med gemensam ledningsgrupp och en gedigen samverkan kring värdegrundsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en modersmålslärare till förskoleklass som talar både somaliska och arabiska.

Modersmålsundervisning är ett eget frivilligt ämne med en egen kursplan. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Flexibilitet är av stor vikt då schema och elevunderlag kan ändras under läsåret. Uppdraget kan även innebära arbete med studiehandledning.

Tjänsten är på 100 % gäller under läsåret 2017/2018.

Kvalifikationer

Behörighet i modersmål är enligt skolverkets definition lärarexamen och 30 hp i modersmålet samt dokumenterat goda kunskaper i tal och skrift gällande det specifika modersmålet. Om modersmålslärare har pedagogisk utbildning från sitt hemland så ska den vara validerad av högskoleverket.

Du är en engagerad pedagog som:

  • är väl förtrogen med skolans styrdokument samt tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • har dokumenterat goda kunskaper i svenska motsvarande SVA B.
  • erfarenhet av undervisning i svensk skola
  • har förmåga att se alla elever och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar
  • har förmågan att bygga goda relationer till såväl elever och föräldrar som personal
  • har vana av och kunskap om att dokumentera och utvärdera ditt arbete

Som person:

  • har du en positiv inställning och ser möjligheterna
  • har du en sund människosyn, är samarbetsvillig och närvarande
  • är du noggrann och strukturerad

Passar denna beskrivning in på just dig och låter det som ett spännande och givande uppdrag? Skicka i sådana fall in din ansökan till oss redan idag.

Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och förhoppningsvis också samarbeta med dig.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 maj 2017