Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Modersmålslärare till Sektionen för resurs- och stödverksamhetSista ansökningsdatum: 2017-05-24
Referensnummer: 150126

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Åsa Svensson, verksamhetschef, 013-20 62 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Flerspråkigverksamheten har ett kommunövergripande ansvar för modersmålsundervisning samt studiehandledning i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. De har tillsammans med skolorna uppdraget att ge barn och elever möjlighet att utveckla sin flerspråkighet, mångkulturella identitet och kompetens. 

Vi söker nu ett flertal modersmålslärare till sektionen för resurs- och stödverksamhet. De språk som är aktuella är: Albanska, Arabiska, Azerbajdzjanska, Bulgariska, Danska, Engelska, Estniska, Finska, Franska, Grekiska, Isländska, Italienska, Japanska, Karenska, Kirundi, Kurmanji/Sorani, Litauiska, Nederländska, Norska, Persiska/dari, Polska, Portugisiska, Romani arli, Romani kalderash, Rumänska, Ryska, Singalesiska, Slovakiska, Somaliska, Spanska, Swahili, Tagalog, Thailändska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska, Ungerska, Urdu

Sysselsättningsgraden varierar från 5-100 %. Tjänsterna är tidsbegränsade från och med 2017-08-10 till 2018-08-09

Arbetsbeskrivning

Modersmålsundervisning är ett eget frivilligt ämne med en egen kursplan. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. 

Flexibilitet är av stor vikt då schema och elevunderlag kan ändras under läsåret. Undervisning kan ske på en eller flera skolor. De lärare som undervisar i modersmål kommer oftast från samma kulturområde som eleverna. 

Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får elever att växa. Du kan bygga goda relationer till såväl elever och föräldrar som personal.

Uppdragen kan även innebära arbete med studiehandledning.

Kvalifikationer

Behörighet i modersmål är enligt skolverkets definition lärarexamen och 30 hp i modersmålet. Dokumenterat goda kunskaper i tal och skrift gällande det specifika modersmålet. Om modersmålslärare har pedagogisk utbildning från sitt hemland så ska den vara validerad av högskoleverket.

Dokumenterat goda kunskaper i svenska motsvarande SVA B. Erfarenhet av undervisning i svensk skola. Förtrogenhet med läroplanens mål och värdegrund. Vana i och kunskap om att dokumentera och utvärdera sitt arbete. Behörighet i fler av skolans ämnen är meriterande.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 maj 2017