Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Modersmålslärare/studiehandledare i arabiska till SkäggetorpsskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-13
Referensnummer: 151996

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Kajsa Andersson Lundblad, 013-20 79 03

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorpsskolan är en skola med elever i årskurs 6-9 där de flesta har mångkulturell bakgrund. Skolan
har också flera förberedelseklasser där nyanlända elever tas emot. Vår skola präglas av ett mycket
stort engagemang, hög grad av flexibilitet och vi tror att kvalité uppnås genom gott samarbete mellan
personal och elever. Samarbetet mellan undervisande lärare och studiehandledare är ett av våra
utvecklingsprojekt där vår önskan är att alla inblandade tillsammans ska stödja eleven att på bästa sätt nå
kunskapsmålen. 

Arbetsbeskrivning

Bedriva modersmålsundervisning som är ett eget frivilligt ämne med en egen kursplan, samt studiehandledning. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens.

Största delen av tjänsten består i att bedriva studiehandledning i samarbete med ämneslärare och klassföreståndare. 

Kvalifikationer 

  • Dokumenterat goda kunskaper i tal och skrift gällande det specifika modersmålet. Om modersmålslärare
    har pedagogisk utbildning från sitt hemland så ska den vara validerad av högskoleverket.
  • Dokumenterat goda kunskaper i svenska motsvarande SVA B. Erfarenhet av undervisning i svensk skola.
  • Förtrogenhet med läroplanens mål och värdegrund. Vana i och kunskap om att dokumentera och
    utvärdera sitt arbete. Behörighet i engelska och SO-ämnena är meriterande.
  • Flexibilitet och mycket god samarbetsförmåga är ett krav.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 juni 2017