Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Nämndsekreterare/registrator till bildningsnämndenSista ansökningsdatum: 2016-12-12
Referensnummer: 123071

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Tor Andersson Avdelningschef, 013-20 64 46

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom olika delar av utbildning. Utbildningskontoret består av fyra avdelningar: Avdelningen för förskola och grundskola, avdelningen för gymnasieskola och vuxenutbildning, avdelningen för arbetsmarknad och integration samt en förvaltningsgemensam avdelning.

På förvaltningen finns också en gemensam förvaltningsadministration som består av administrativ personal, ekonomipersonal och personalansvariga.

Arbetsbeskrivning

Nämndsekreteraren är ansvarig sekreterare för bildningsnämnden och ingår i den förvaltningsgemensamma avdelningen. Tillsammans med närmaste chef, skolchef och sakkunniga på bildningsavdelningen kommer du att ansvara för hela ärendehanteringsprocessen i bildningsnämnden, från registrering till arkivering.

Den förvaltningsgemensamma avdelningens uppgift är också att säkerställa ärendeberedningen samt vara ett kvalificerat stöd till sakkunniga/handläggare i nämndhanteringen. Tyngdpunkten i nämndsekreterarens uppgift är att stödja handläggarna i framtagandet av nämndhandlingar, publicera handlingar till politiker och allmänhet, föra anteckningar vid beredningar, skriva kallelser och protokoll vid nämndsammanträden samt bistå vid expedieringen av beslut.

Du utgör också ett stöd till de förtroendevalda, förvaltningsledningen och dess chefer i kommunal- och förvaltningsrättsliga frågor. Som nämndsekreterare är du en viktig länk mellan politiker, medborgare och tjänstemän i kommunen.

Som ansvarig registrator för bildningsnämnden är det du som diarieför handlingar och fördelar dem till handläggare i dialog med berörda chefer. Du registrerar och tar emot all inkommande post såsom mail, brev, skrivelser mm. Du kommer också att vara arkivredogörare som bland annat innebär arkivering och gallring av handlingar. Du kommer att tilldelas egna uppdrag samt ibland utföra allmänt förekommande arbetsuppgifter på utbildningskontoret. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med övriga medarbetare på utbildningskontoret. Samarbete och erfarenhetsutbyte sker med kommunens nätverk för registratorer och nämndsekreterare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en uttalad känsla för service samtidigt som du har ett prestigelöst förhållningssätt som skapar goda relationer i såväl interna som externa kontakter. Du planerar ditt arbete och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi vill att du är noggrann och levererar med hög kvalité i ditt arbete. En god kommunikativ förmåga krävs samt mycket goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Du har erfarenhet av den offentliga sektorn och ett genuint intresse för arbete inom kommunen som en politisk styrd organisation. Vi ser gärna några års erfarenhet från liknande befattningar inom offentlig administration. Du är språkligt intresserad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och kunskap i ärendehanteringssystem är meriterande, Linköpings kommun använder W3D3 för bland annat effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering. Meriterande är också kunskaper i offentlighets- och sekretesslagstiftningen, förvaltningslagstiftning samt kommunallagen.

Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och trivs med att arbeta operativt. Som person är du strukturerad, ordningsam, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad, positiv och flexibel. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration, offentlig förvaltning alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som lämplig samt erfarenhet som administratör med liknande uppdrag. Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande. 

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 december 2016