Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskollärare till Ryds förskolorSista ansökningsdatum: 2016-10-27
Referensnummer: 116129

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Karin Karlsson, 013-294976

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Nu öppnas en ny förskola i befintliga lokaler på Alsättersgatan 17 B. Till området hör 5 förskolor, dygnet runt-verksamhet och öppen förskola.

Vi har tillsammans utformat en verksamhetsidé med gemensamma ställningstaganden. Ett av vårt grundläggande pedagogiska ställningstagande är att barn är kompetenta och lär tillsammans genom utforskande och kreativitet. Barn är kompetenta om de ges förutsättningar.

Områdets vision är att: Alla ska få bli sitt bästa jag och det arbetar vi för genom ledordet att olikheter berikar och att alla har något de kan bidra med. Vi har ett projektinriktat arbetssätt och området har ett gemensamt tema vilket möjliggör att vi kan ge inspiration, stöd och ta lärdom från varandra.

Till området hör Pedagogernas Hus där pedagogerna ingår i nätverk, kurser i pedagogisk dokumentation och workshops där du får inspiration för att utveckla ditt arbete.

Arbetsbeskrivning

Hos oss kommer du att få:

  • Utveckla verksamhetens inom- och utomhusmiljöer för att vecka förundran hos barnen och utmana till maximalt lärande
  • Till din hjälp har du en pedagogista/ateljérista och förste förskollärare som ger dig kreativa idéer, och vägledning kring material och uttryckssätt
  • Utbildning i pedagogisk dokumentation
  • Arbeta projektinriktat med samhällets olika aktörer. Övergripande tema i området under det kommande året är ”Hur skapar vi hållbara relationer tillsammans”
  • Arbeta med pedagogiska utvecklingsledare och organisationsledare som driver pedagogiska resp. organisatoriska frågor på förskolorna, vilket leder till förverkligande av verksamhetsidén genom fördjupade diskussioner, bättre organisation och större delaktighet
  • Delta i pedagogiska nätverk, som hålls av vår pedagogista i pedagogernas hus. Du får utbyta erfarenheter, tankar och utvecklas i din pedagogroll. Där får du lyfta fram dina unika kompetenser och lära av andra
  • Ett dynamiskt arbete i mångkulturella områden, där människor från hela världen möts
  • En mentor om du är ny i arbetet

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

Du ska ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och vara initiativtagande.

Tilltro till barnens förmåga och ett positivt synsätt är viktigt.

Tillsammans med arbetslaget ska du genom diskussioner påverka och utveckla det pedagogiska arbetet efter verksamhetsidén.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 27 oktober 2016