Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Objektspecialist/systemförvaltare sökes till enheten för IT och e-HälsaSista ansökningsdatum: 2016-10-17
Referensnummer: 114777

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
John Fristedt/IT-utvecklingschef, 013-206701

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Enheten för IT och e-Hälsa har sedan 2013 ansvar för verksamhetsnära systemförvaltning inom vård och omsorg samt socialtjänst. Våra målgrupper finns till exempel inom följande områden, äldreomsorg, funktionsnedsättning, legitimerad personal samt individ och familjeomsorg. 
 
Uppdraget består av två insatsområden.

  1. Skötsel och utveckling av de IT-stöd som ingår i det förvaltningsobjekt som har definierats, till exempel journalsystemet Treserva. Enheten bedriver systemförvaltning med stöd av förvaltningsmodellen pm3.
  2. Genomförande av specifika utvecklingsprojekt inom välfärdsteknikområdet.

Tjänsten är placerad inom omsorgs och äldreförvaltningen samt socialförvaltningen, enheten för IT och e-Hälsa. Tjänsten är direkt underställd IT-utvecklingschefen

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i enhetens förvaltningsteam och bidra till att förverkliga uppsatta mål i vår förvaltningsplan. Journalsystem och andra IT-stöd ska möta organisationens krav och behov. Din uppgift kommer att vara att konfigurera IT-stöden så att dessa är effektiva och ändamålsenliga.

Exempel på arbetsuppgifter är:

  • Deltagande i ändringshantering, process för inkomna behov och förslag till ändringar
  • Konfigurera journalsystemet enligt regelverket och legala krav
  • Utbilda personal inom beskrivna målgrupper
  • Framställande av manualer, rutiner och riktlinjer
  • Delta i utvecklingsprojekt
  • Uppdrag och koordinering inom förvaltningsobjektet

Kvalifikationer

Minst 4 års erfarenhet av systemförvaltningsarbete i IT-stödet Treserva, dina erfarenheter baseras på att du verkat i flera kommuner inom olika verksamhetsområden med utgångspunkt i systemförvaltning. Du har en eftergymnasial utbildning på 120 poäng inom användarinriktad systemutveckling. Det är meriterande om du har kunskaper och erfarenhet av Tids och insatsregistretingssystemet TeS.

Goda kunskaper i skrift och tal, dokumentationserfarenhet. Som person vill du uppnå resultat och angivna mål, gärna tillsammans med andra. Flexibilitet och starkt engagemang är också utmärkande för dig. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper.

Omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar på uppdrag från omsorgsnämnden och äldrenämnden. Omsorgs- och äldrenämnden ansvarar som beställarnämnder/uppdragsnämnder för bland annat äldreomsorg, handikappomsorg, psykiatri och individ- och familjeomsorg. Omsorgsdirektören är ansvarig tjänsteman och verksamheten omfattar ca 40 medarbetare med uppgift att bistå nämnderna med sakkunskap, analyser och utredningar som underlag för beslut. Till omsorgskontoret hör också FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete samt enheten för IT och e-hälsa. Vård och omsorg är delar av kommunens kärnverksamhet, där flera viktiga framtidsfrågor finns. För att på bästa sätt möta och forma framtidens behov krävs nytänkande och kreativitet som vilar på en medveten och fast värdegrund.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 oktober 2016