Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Personlig assistent till LSS FunktionsstödSista ansökningsdatum: 2016-09-19
Referensnummer: 112336

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Andersson, 013-20 60 81

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 550 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukaren/kunden goda levnadsvillkor.

LSS Funktionsstöd söker en personlig assistent nattetid till ett barn med stort omvårdnadsbehov.

Arbetsbeskrivning

Som personlig assistent arbetar du åt en eller flera personer med funktionsnedsättning och stödjer denne i vad som behövs i hens dagliga liv. Arbetsuppgifterna skiftar beroende på vem du arbetar hos. Viktiga egenskaper som personlig assistent är, att du är empatisk, lyhörd, och lojal med god förmåga till flexibilitet. Att arbeta som personlig assistent handlar om att bidra till att brukarens egna resurser frigörs och utvecklas. 

Kvalifikationer

  • Du ska vara utbildad undersköterska eller genomgått barn och fritidsprogrammet.
  • Du som söker ska vidare ha tidigare erfarenheter av omvårdande arbetsuppgifter.
  • Du ska behärska svenska språket i tal och i skrift, meriterande är även arabisk språkkompetens.
  • Du ska även ha kännedom om LSS lagstiftningens intentioner, om bland annat brukarens självbestämmande och delaktighet.

Arbetet kräver att du har datavana.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 september 2016