Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Planeringsledare Äldreomsorg, OmsorgskontoretSista ansökningsdatum: 2017-06-05
Referensnummer: 153388

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Elisabeth Viman, gruppchef, 013-20 70 10
Angelika Nordin, HR, 013-294726

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar på uppdrag från omsorgsnämnden och äldrenämnden. Omsorgs- och äldrenämnden ansvarar som politiska facknämnder, beställarnämnder/uppdragsnämnder för bland annat äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt boende och insatser till ensamkommande barn och ungdomar.

Omsorgsdirektören är ansvarig tjänsteman och verksamheten omfattar ca 40 medarbetare med uppgift att bistå nämnderna med sakkunskap, analyser och utredningar som underlag för beslut. Förvaltningen ansvarar för behovsanalyser, verksamhetsutveckling, utbyggnadsplaner, upphandling, kvalitet- avtals- och verksamhetsuppföljning, omvärldsbevakning. E-hälsa och IT utveckling.

Nämndernas sammanlagda budget är drygt 2 miljarder kronor per år. Till omsorgskontoret hör också FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete, enheten för IT och e-hälsa och medicinskt ansvariga för hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Vård och omsorg är delar av kommunens kärnverksamhet, där flera viktiga framtidsfrågor finns. För att på bästa sätt möta och forma insatser och verksamheter krävs nytänkande och kreativitet.

Arbetsbeskrivning

Som planeringsledare är du ansvarig för och leder både utredningar och olika processer. Du kommer huvudsakligen att arbeta i en arbetsgrupp som består av 5 personer som arbetar med frågor på ett övergripande och strategiskt plan inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Samverkan sker med många olika aktörer både inom och utom kommunen, olika utförare samt med Region Östergötland.

Dina arbetsuppgifter kommer vara att bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag till äldrenämnden genomföra omvärldsbevakning delta i planering och utvecklingsarbete medverka i arbetet med upphandling, uppföljning och utvärdering av aktuell verksamhet medverka i budgetarbete svara för information till intresseorganisationer med flera delta i arbete med kvalitetsuppföljning. 

Kvalifikationer

Du ska ha av arbetsgivaren bedömd relevant högskoleutbildning som t.ex. socionomexamen eller examen med annan beteende/samhällsvetenskaplig inriktning.

Som person har Du god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten, samt har förmåga att ta initiativ, prioritera och självständigt planera egna arbetsuppgifter. Du är också analytisk, och har en god omvärldsorientering. Du har god förmåga att uttrycka Dig i tal och skrift. Erfarenhet av och kunskap om utredningsarbete är meriterande och likaså tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten på övergripande nivå. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 juni 2017