Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Planeringsledare till kvalitets- och utvärderingskontoretSista ansökningsdatum: 2017-07-02
Referensnummer: 158041

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Linda Ljungqvist, Omsorgsdirektör, 013-20 73 75
Angelika Nordin, HR, 013-29 47 26

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar på uppdrag från omsorgsnämnden och äldrenämnden. Omsorgs- och äldrenämnden ansvarar som politiska facknämnder, beställarnämnder/uppdragsnämnder för bland annat äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt boende och insatser till ensamkommande barn och ungdomar.

Omsorgsdirektören är ansvarig tjänsteman och verksamheten omfattar ca 40 medarbetare med uppgift att bistå nämnderna med sakkunskap, analyser och utredningar som underlag för beslut. Förvaltningen ansvarar för behovsanalyser, verksamhetsutveckling, utbyggnadsplaner, upphandling, kvalitet- avtals- och verksamhetsuppföljning, omvärldsbevakning, E-hälsa och IT utveckling.

Nämndernas sammanlagda budget är drygt 2 miljarder kronor per år. Till förvaltningen hör omsorgskontoret, kvalitets- och utvärderingskontoret, FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete, enheten för IT och e-hälsa och medicinskt ansvariga för hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Vård och omsorg är delar av kommunens kärnverksamhet, där flera viktiga framtidsfrågor finns. För att på bästa sätt möta och forma insatser och verksamheter krävs nytänkande och kreativitet.

Arbetsbeskrivning

Som planeringsledare på kvalitets- och utvärderingskontoret kommer du huvudsakligen att ha följande arbetsuppgifter inom området individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättningsomsorg och äldreomsorg:

  • Svara för uppföljning och utvärdering av aktuell verksamhet och avtal
  • Bereda ärenden och vara föredragande i omsorgsnämnden och äldrenämnden
  • Utveckla arbetssättet och kvalitetsarbetet inom förvaltningens ansvarsområden
  • Utreda och analysera material som ligger till grund för utvecklingen av arbetet inom nämndernas ansvarsområden

Du kommer huvudsakligen att arbeta i en arbetsgrupp som arbetar med frågor på ett övergripande och strategiskt plan inom samtliga omsorgsmålgrupper. Samverkan sker med många olika aktörer både inom och utom kommunen, olika utförare samt med Region Östergötland.

Kvalifikationer

Du ska ha av arbetsgivaren bedömd relevant högskoleutbildning som t.ex. socionomexamen eller examen med annan beteende/samhällsvetenskaplig inriktning.

Du har flerårig erfarenhet av arbete inom omsorgsområdet (företrädesvis inom antingen individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, LSS eller äldreomsorg). Som person har du god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten, samt har förmåga att prioritera och planera egna arbetsuppgifter. Du är också analytisk och har en god omvärldsorientering. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Nyfikenhet, integritet och flexibilitet är stora delar av din personlighet.

Erfarenhet och kunskap om utredningsarbete och uppföljningsarbete är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 juli 2017