Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

PresskommunikatörSista ansökningsdatum: 2017-02-12
Referensnummer: 131085

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Claes Lundkvist, presschef, 013-20 64 77

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Presskommunikatören ingår i avdelningen för kommunikation och samhällsutveckling, som har strategiska uppdrag inom kommunikation, medborgardialog, varumärkesfrågor, miljö- och klimatarbete, folkhälsa, integration, internationella relationer, trygghet och demokrati.

Vi är en avdelning med ett starkt engagemang för att skapa betydelsefulla relationer och dialoger med dels kommuninvånare och dels medarbetare. Vi söker en kollega som tillsammans med oss kan utveckla vårt kommunikationsarbete inom våra egna kanaler, som rymmer såväl tryckta som digitala medier, liksom press och sociala medier. Vi arbetar också med omvärldsbevakning.

Arbetsbeskrivning

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

  • Att skriva pressmeddelanden och förbereda presskonferenser.
  • Att skriva och publicera på webb och sociala medier, med särskilt fokus på nyheter.
  • Att omvärldsbevaka flödet i massmedia och sociala medier, samt att se möjligheter till proaktiv kommunikation.
  • Att använda och utveckla våra webbaserade verktyg för distribution av pressmeddelanden och omvärldsbevakning.
  • Att skriva för vår hushållstidning Dialog, personaltidningen På jobbet och andra publikationer.
  • Att formulera budskap för trycksaker och annonser.

Ditt uppdrag innebär stimulerande kontakter med olika kompetenser. Vår avdelning har bland annat presskommunikatörer, webbredaktörer, videoproducent, grafiska formgivare, kommunikationsstrateger, kommunikationsutvecklare, m fl. Vi samarbetar med upphandlade byråer för olika kommunikationsuppdrag. Därtill samarbetar du med kommunikatörer på förvaltningarna och bolagen i kommunkoncernen. 

Du kommer att vara knuten till vår pressgrupp och förväntas kunna arbeta brett med dess olika uppdrag. I detta ingår även att tillsammans med kollegor strategiskt planera kommunikationsinsatser.

Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att planera och samordna de politiska nämndernas presskonferenser och pressmeddelanden, liksom att stödja förvaltningarna i deras presskontakter. Du kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation och kommer att ha nära kontakt med våra politiker.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande kompetens. Vi värdesätter erfarenhet av redaktionellt arbete, strategisk kommunikation och projektledning.

Uppdraget kräver självständig nyhetsvärdering och förståelse för massmedias arbetssätt. Vi vill att du har mycket god språkkänsla, god stilistisk förmåga och lätt för att utrycka komplicerade budskap på ett enkelt och målinriktat sätt. Du förväntas kunna arbeta snabbt och flexibelt och ibland under tidspress, utan att göra avkall på kvaliteten.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 februari 2017