Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projektledare - införande rätt till heltid


Kontaktperson:
Lars Svartling, 013-205376
Frida Andersson, 013-206986
Fackliga representanter:
Janin Tekkeden - SACO, 013-206780
Britt-Marie Sandström - Vision, 013-207140

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kommunledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten. Samt ansvara för genomförande av kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente från kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret stödjer också kommunfullmäktige i deras arbete.

Arbetsbeskrivning

I Linköpings kommun ska medarbetarna kunna arbeta heltid eller önskad sysselsättningsgrad vilket kan motiveras både utifrån jämställdhets- och personalförsörjning. Det finns dock ett flertal utmaningar och ställningstaganden som måste förtydligas i ett införande. Konsekvenserna för de olika verksamheterna skiljer sig beroende på verksamhetens krav. För att få till ett successivt , långsiktigt och hållbart införande söker vi nu en projektledare för att ta fram en kommunövergripande handlingsplan.

Som projektledare för detta kommer du ha en kommunövergripande roll och samverka med samtliga förvaltningar i framtagandet. Du kommer ha en fri roll som organisatoriskt är underställd Förhandlingschefen på Kommunledningskontoret.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller meriter som bedöms likvärdiga. Du bör ha insikt/erfarenhet från verksamhetsbemanning både på strategisk och operativ nivå och se synergier och konsekvenser av olika val.

Som projektledare måste du ha ett eget driv och själv strukturera ditt angreppssätt och driva arbetet framåt. Du ser sammanhang, analyserar komplexa frågor, bryter ner dem i sina beståndsdelar och löser dem.

För att införandet ska bli hållbart är det viktigt att du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Eftersom heltidsfrågan i vissa fall kan hitta lösningar på förvaltningsövergripande nivå är det viktigt att du har förmågan att se verksamheten i ett helhetsperspektiv, kan koppla ihop helheter och delar, framtid och nutid.

Då stora delar av arbetet kommer ske tillsammans med förvaltningarna och övriga intressenter ska du kunna skapa förtroende för att tydligt kunna jobba med förändringar.

För att lyckas i detta uppdrag behöver du drivas av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat. Du sätter upp tydliga mål för projektet och kommunicerar dem med förvaltningar och intressenter. Du håller tidplanen, slutför sina åtaganden och följer upp resultat och förblir motiverad och effektiv trots motgångar.

Kommunledningskontoret består av förvaltningsledning, kommunledningskontor samt sju uppdragsfinansierade verksamheter. Tjänstemännen leder och utvecklar den kommunala verksamheten på politikernas uppdrag. Vi har cirka 170 medarbetare på förvaltningen. Våra avdelningar ansvarar för utveckling, personal, ekonomi, administration och kommunikation.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 juli 2016