Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Projektledare - utveckla arbetet med att motverka våldsbejakande extremismSista ansökningsdatum: 2016-10-02
Referensnummer: 113230

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Tor Andersson, Avdelningschef, 013-20 64 46

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tjänsten är gemensam för grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Tjänstens huvudsakliga placering är i dagsläget centralt på Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13. Tjänsten kommer dock att innebära mycket kontakter med andra verksamheter och därmed en rörlighet i placeringen.

Arbetsbeskrivning

Projektledaren för arbetet med att motverka våldsbejakande extremism berör samtliga skolformer. Det särskilda utvecklingsuppdraget innebär att stötta, utbilda samt handleda personal inom samtliga skolformer eller övriga insatser och verksamheter. Tillsammans med personal och olika enheter i utbildningssystemet ska du arbeta med information, metodutveckling, handledning såväl som att bidra till ökad kunskap inom området.

Uppdraget innefattar information till samtliga intressenter inom olika verksamheter, såväl som boenden och gode män. Uppdraget kräver stort mått av självständighet samt förmågan att ta egna initiativ.

Kvalifikationer

  • Du har högskoleexamen av för uppdraget relevant karaktär.
  • Vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet från metodutveckling samt erfarenhet av och goda kunskaper om skolsystemet.
  • Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift och ser gärna att du har kunskaper i fler språk.
  • Vana och erfarenhet av att arbeta med både vuxna och ungdomar är av stor vikt.
  • Du har god samarbetsförmåga och kan självständigt driva utveckling utifrån ett systemperspektiv.
  • Du kan engagera och motivera andra i förändringsarbetet.
  • Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i tjänsten.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 oktober 2016