Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Projektledare inom vuxenutbildningSista ansökningsdatum: 2017-02-28
Referensnummer: 135429

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Vivica Ekedal, rektor, 013-205631
Maria Danielsson, rektor, 013-207251

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun har ansökt om och beviljats medel för särskilda insatser på skolområdet (SIS-medel) från Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett utvecklingsprojekt (SPSM). Projektet heter Förbättrad samordning och måluppfyllelse för vuxenstuderande med funktionshinder i Linköpings kommun. Projektet syftar till att genomföra en fördjupad kartläggning av behovet av särskilt stöd för elever inom vuxenutbildningen. Kartläggningen ska mynna ut i ett förslag till central organisation och arbetssätt/metoder för att fånga upp elevernas behov för att kunna tillgodose dessa.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna som projektledare ingår att:

  • Genomföra en fördjupad kartläggning av behovet av särskilt stöd för elever inom vuxenutbildningen. Kartläggningen sker genom omvärldsbevakning, analys av nuläge och resultat samt att identifiera goda exempel, avvikelser och brister gällande särskilt stöd för elever inom vuxenutbildningen.
  • Ta fram ett förslag till central organisation och arbetssätt/metoder för att fånga upp elevernas behov av särskilt stöd för att kunna tillgodose dessa.

Projektledaren ska arbeta i nära samarbete med rektorer och sakkunniga i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.

Arbetet är självständigt men du får även möjlighet att arbeta på en strategiskt övergripande nivå tillsammans med andra kompetenta medarbetare.

Kvalifikationer

Vuxenutbildningen söker dig som är specialpedagog, psykolog, arbetsterapeut, socionom, studie- och yrkesvägledare, speciallärare eller har annan för uppdraget relevant utbildning och erfarenhet. Du behöver ha god kunskap om skolan, i synnerhet vuxenutbildning, elever i behov av särskilt stöd, lagstiftning och styrdokument inom området.

För att klara av uppdraget behöver du ha förmåga och erfarenhet av att driva uppdrag självständigt. Det innebär bland annat att du har en god strategisk förmåga och resultatfokus där du sätter höga mål. Du är flexibel med god samarbetsförmåga och en positiv hållning. Du är lyhörd för verksamhetens behov och kan navigera mellan olika intressen. Vi förutsätter att du har god analytisk förmåga, är strukturerad samt har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Din ansökan ska bestå av: 

  • cv
  • ett personligt brev där du anger exempel på:
    • hur du har arbetat med kartläggnings-/utredningsarbete
    • hur du har utvecklat processer och arbetssätt
    • hur du vill arbeta med kartläggningen av behovet av särskilt stöd inom vuxenutbildning om du får detta uppdrag
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 februari 2017