Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

ProjektutvecklareSista ansökningsdatum: 2017-06-04
Referensnummer: 145166

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
HR-Konsult: Erik Svahn, 013-206400
Kontorschefer: Jonas Sjölin & Alisa Basic, 013-206239 : 013-206885

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Vi söker nu två Projektutvecklare, en till Plankontoret och en till Stadsmiljökontoret.

Plankontoret Vår uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Kontoret ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering. Kontoret arbetar både på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och består av översiktsplaneavdelningen, detaljplaneavdelningen samt mark och exploateringsavdelningen.

Stadsmiljökontoret Kontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.

Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas.

Kontoret säkerställer och utvecklar kommunens trafiksäkerhet genom lokala trafikföreskrifter, riktlinjer för parkering och stöd vid trafikarbeten.  

Kontoret handlägger samhällsbetalda resor, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar.

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av följande avdelningar:

  • Stadsmiljöavdelningen
  • Drift och underhållsavdelningen där gruppen Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) även ingår.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten som Projektutvecklare kommer du löpande arbeta i projektstödsystem, säkerställa tidsplaner, resursplanering och effektiv framdrift av kontorets projekt. Du kommer att medverka i vidareutvecklingen och stödja användningen av förvaltningens projektprocess och projektstödssystem samt regelbundet följa upp och analysera förvaltningens projekt och projektportföljer. Arbetet förutsätter löpande avstämningar med kontorschefer, projektledare och andra berörda intressenter. Du kommer även att ingå i förvaltningens Project Management Office (PMO), som har i uppdrag att stödja förvaltningens projektstyrning och projektledning. PMO består av förvaltningens två projektutvecklare, två controller samt ett antal seniora projektledare.

På vår förvaltning arbetar vi processorienterat. Detta innebär att vi tror på ett arbetssätt där vi möts över kontoren och de olika professionerna, där vi tillsammans skapar resultat med kvalité och där vi på smartaste sätt arbetar genom våra processer för att nå uppsatta mål.

Kvalifikationer

Vi vill att du planerar, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Du har en förmåga att snabbt kunna anpassa dig till nya krav eller förutsättningar. Du kan och vill samarbeta med andra människor. Du är duktig på att lyssna, kommunicera och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att analysera och lösa problem och kan se verksamheten ur ett helhetsperspektiv, koppla ihop helheten med delar och framtid med nutid.

Vi vill att du har en högskoleexamen inom teknik, projektledning/projektplanering/projektutveckling eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du ska vidare ha flera års erfarenhet av arbete inom området projektledning, projektplanering eller projektutveckling. Du bör även tidigare ha arbetat med ett eller flera projektstödsystem.

Det är viktigt att du precis som vi, agerar och arbetar utifrån våra kärnvärden Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Löpande urval kan påbörjas innan ansökningstiden gått ut.

Vi avböjer kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 juni 2017