Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Psykolog till östra skolområdetSista ansökningsdatum: 2017-04-03
Referensnummer: 137261

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Monica Långström, Rektor Tallboda skolor, 013-20 57 77
Marie Andersson, HR konsult, 013-26 2664

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du bidra till vårt viktiga elevhälsoarbete och vara ett stöd till våra elever, rektorer, personal och föräldrar? Som en av våra psykologer i östra skolområdet kommer du att vara en värdefull del i arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för våra barn och elever!

Arbetsbeskrivning

Ditt arbetsområde är grundskolor inom Östra skolområdet i Linköpings kommun. Föreslagen placering är på en skola i Tallboda och arbetet är riktat mot några av skolorna inom skolområdet.

Som psykolog inom Östra skolområdet förväntas du:

  • Samarbeta med andra yrkesgrupper i områdets barn- och elevhälsoteam.
  • Bidra med din psykologiska kompetens för att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
  • Vara samtalsstöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare. Arbeta handledande och konsultativt mot personal i skola samt sprida psykologisk kunskap.
  • Psykologiskt utreda och diagnostisera elever i behov av särskilt stöd.
  • Delta i kommunens psykologgrupp där bland annat samordningsuppgifter och metodutveckling ingår/pågår.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog.

Vi ser gärna att:

  • Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
  • Du har vidareutbildning i konsultativt arbete
  • Du tycker om att samarbeta med andra yrkesgrupper och kan tydliggöra och sprida din psykologiska kunskap
  • Du har ett arbetssätt som är strukturerat
  • Du underhåller kontinuerligt din specialkompetens

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 april 2017