Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Psykolog till östra skolområdet!Sista ansökningsdatum: 2017-05-25
Referensnummer: 142369

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anders Ekelund rektor, 013-263795
Maria Risthammar, 013-204789
Monika Shaffier, 013-207510

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Östra skolområdet innehåller ett antal skolenheter. Tre av dessa söker en gemensam psykolog. Dessa skolor är Atlasskolan, en F-6 skola på garnisonsområdet, Ekkälleskolan, en F-6 skola nedanför sjukhuset och Elsa Brändströms skola, en 7-9 skola mitt i stan.

Arbetsbeskrivning

Arbetet innebär att;

  • samarbeta med andra yrkesgrupper i skolornas barn- och elevhälsoteam
  • bidra i skolornas arbete med förebyggande och hälsofrämjande skolmiljöer
  • arbeta handledande och konsultativt mot personal i skola samt sprida psykologisk kunskap
  • psykologiskt utreda och diagnostisera elevers situation samt behov av särskilt stöd
  • ge tillfälligt samtalsstöd till barn och ungdomar och föräldrar

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och Du får gärna ha en vidareutbildning i konsultativt arbete.

Arbetet ställer krav på kunskaper om kulturella skillnader. Vi söker dig som tycker om att samarbeta med andra yrkesgrupper och kan tydliggöra och sprida Din psykologiska kunskap.

Du har förmåga att arbeta självständigt. Ditt arbetssätt är strukturerat och Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 maj 2017