Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare till MiniMaria



Sista ansökningsdatum: 2016-08-08
Referensnummer: 108199

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kristina Eklöf, verksamhetschef, 013-26 31 11
Ulla Nyström, gruppledare, 013- 20 88 68

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tjänsten är organisatoriskt förlagd till MiniMaria, men tjänsten kommer troligen innebära tjänstgöring på både MiniMaria och Ungdomsmottagningen.

MiniMaria är en mottagning för ungdomar 13-20 år och deras närstående i frågor som rör alkohol och/eller droger. Mottagningen erbjuder bl a  råd, stöd och behandling individuellt, familjestöd som stärker föräldraskapet, stöd till fungerande skolgång och extern information.

Ungdomsmottagningen är en mottagning för ungdomar 13-25 år  som behöver prata med vuxna om frågor som sexualitet, fysiskt och psykiskt mående mm. 

Mottagningen erbjuder bl a råd, stöd och bedömningar och vi hjälper till att komma i kontakt med andra verksamheter vid behov.

Både MiniMaria och Ungdomsmottagningen drivs i samverkan med och är samlokaliserade med Region Östergötland.

Verksamheterna har samma gruppledare och utöver det finns sex medarbetare på MiniMaria och fem medarbetare på Ungdomsmottagningen.

Extern handledning erbjuds.

Arbetsbeskrivning

MiniMaria - I arbetsuppgifterna ingår bl a råd, stöd och behandling till ovanstående målgrupp, bedömning och kartläggning av missbruk, familjesamtal ,konsultation och extern information.

Ungdomsmottagningen - Huvudsakliga arbetsuppgifter är enskilda samtal med ungdomar. Även föräldra-och familjesamtal samt parsamtal ingår i uppdraget. Tillsammans med övrig personal ansvarar Du även för mottagning och studiebesök.

Gemensamt för båda arbetsplatserna är samverkan med andra vårdgivare internt och externt.

Kvalifikationer

Socionom eller , av arbetsgivaren bedömd, likvärdig högskoleutbildning. Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med ungdomar och familjer. Erfarenhet av och kunskap om behandlingsarbete i missbruksfrågor.

Meriterande är steg 1 avseende behandling eller  motsvarande i familjeterapi.

Som person bör Du vara flexibel, initiativrik samt ha mycket god samarbetsförmåga och vana vid självständigt arbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 augusti 2016