Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Rektor till ÅnestadskolanSista ansökningsdatum: 2016-08-10
Referensnummer: 108509

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Christel Horsak, 0706-105561

Ansök här!

Vill du vara med och leda Ånestadskolan? Har du ett intresse för utvecklingsfrågor och en vilja och en drivkraft att arbeta för att nå höga resultat? Vill du bidra till att Ånestadskolan håller hög kvalitet och att eleverna når goda kunskapsresultat? Då tror vi att du är rätt person att leda våra engagerade medarbetare! 

Om arbetsplatsen

Ånestadskolan är en skola med stor mångfald, med 600 elever i åldrarna 6-18 år, elever från landsbygd, förort och stad samt elever från jordens alla hörn. Vi är även en av Sveriges 25 skolor med spetsutbildning (inom samhällskunskap) och driver kommunens enda handbollsprofil. Vi har vidgat vår verksamhet för att skapa förutsättningar för alla elever att nå en hög måluppfyllelse genom vår öppna skolverksamhet.

Ånestadskolans verksamhet leds tillsammans av en rektor och två biträdande rektorer. Rektorer och fyra förstelärare driver gemensamt skolans utvecklingsarbete med tydligt fokus på elevers bästa och en högre måluppfyllelse. För att hämta inspiration från ett framgångsrikt utvecklingsarbete deltar rektorer och förstelärare i ett utbyte med Toronto, Kanada.

Arbetsbeskrivning

Som rektor ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. En stor del av ditt uppdrag är det pedagogiska ledarskapet, där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål ligger i fokus.

I ditt arbete som rektor ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer och förskolechefer i skolområdet. Ett av de stora fokusområdena i ledningsgruppen är just det pedagogiska ledarskapet. Här finner du professionellt stöd från dina kollegor och du ges möjlighet till kollegial utveckling. Linköpings kommun har i övrigt ett starkt utbud av stödfunktioner i syfte att stötta verksamheternas behov på flera plan som t.ex. ekonomer, HR-konsulter, IT-samordnare samt kvalitetskoordinatorer.

Linköpings kommun har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill och vågar vara en tydlig ledare. Du ska vara pedagogernas stöd och samtidigt vara deras utmanare när det gäller skolutveckling. Som ledare är du lyhörd och flexibel och har en förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. För dig är det självklart att ta till vara på medarbetarnas olika kompetens, bakgrund och erfarenheter.

Vi vill att du har en pedagogisk högskoleutbildning som lärare samt erfarenhet av arbete som rektor. Vi vill gärna att du också har genomgått statlig rektorsutbildning eller att du nu går rektorsprogrammet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och genom din yrkeslivserfarenhet har du utvecklat mycket goda kunskaper av tillämpningen av dessa.

Du är en person som tillför entusiasm, energi och lust i samarbetet med medarbetare och elever. Du har god självinsikt, tillit till din egen förmåga och är trygg i dig själv. Du arbetar strukturerat och målinriktat. Vi vill även att du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och är bra på att kommunicera dina visioner samt följa upp resultat.

Du kommer på Ånestadskolan att mötas av en engagerad och kompetent personalgrupp med framåtanda. Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering är intervjuer planerade att hållas den 17/8, 19/8 samt 22/8 i lokaler på Apotekargatan 13 C i centrala Linköping.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 augusti 2016