Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Rektor till KvinnebyskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-14
Referensnummer: 144016

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Elisabeth Fridsäll Eriksson, tf skolområdeschef, 013-262656

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kvinnebyskolan ligger i Hjulsbro och har bästa tänkbara läge med naturen inpå knutarna. Här ges tillfällen till naturstudier, lek och rörelse i skogen alldeles intill. Vi har även Stångån inom räckhåll med möjligheter till bad eller vattenstudier. Kvinnebyskolan är en skola för skolåren F till 6 med fyra tillhörande fritidshem.

Kvinnebyskolans vision är att "Alla barn ska bli sitt bästa jag" och våra ledord är trygghet, hälsa och lärande. Dessa ledord är viktiga i vårt värdegrundsarbete.

Kvinnebyskolans mål är att vara en skola där barnen känner sig trygga, känner lust att lära, känner delaktighet, tar ansvar och inhämtar goda kunskaper. En skola där varje enskilt barn sätts i centrum - en skola för alla.

Vill du vara med och leda Kvinnebyskolan? Brinner du för att varje elev ska få lyckas utifrån sina individuella förutsättningar? Har du intresse för utvecklingsfrågor och en vilja och en drivkraft att arbeta för att nå höga resultat? Då kan du vara den vi söker!

Arbetsbeskrivning

Som rektor ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. En stor del av ditt uppdrag är det pedagogiska ledarskapet, där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål ligger i fokus.

I ditt arbete som rektor ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer och förskolechefer i Södra skolområdet. Ett av de stora fokusområdena i ledningsgruppen är just det pedagogiska ledarskapet. Här finner du professionellt stöd från dina kollegor och du ges möjlighet till kollegial utveckling. Linköpings kommun har i övrigt ett starkt utbud av stödfunktioner i syfte att stötta verksamheternas behov på flera plan som t.ex. ekonomer, HR-konsulter, IT-samordnare samt kvalitetskoordinatorer.

Linköpings kommun har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill och vågar vara en tydlig ledare. Du ska vara pedagogernas stöd och samtidigt vara deras utmanare när det gäller skolutveckling. Som ledare är du lyhörd och flexibel och har en förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. För dig är det självklart att ta till vara på medarbetarnas olika kompetens, bakgrund och erfarenheter.

Vi vill att du har en pedagogisk högskoleutbildning som lärare samt erfarenhet av arbete som rektor. Vi vill gärna att du också har genomgått statlig rektorsutbildning eller att du nu går rektorsprogrammet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och genom din yrkeslivserfarenhet har du utvecklat mycket goda kunskaper av tillämpningen av dessa.

Du är en person som tillför entusiasm, energi och lust i samarbetet med medarbetare och elever. Du har god självinsikt, tillit till din egen förmåga och är trygg i dig själv. Du arbetar strukturerat och målinriktat.

Vi vill även att du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och är bra på att kommunicera dina visioner samt följa upp resultat.

Kompetens inom IKT är meriterande då lärplattor är ett vardagligt verktyg för oss i undervisningen och i verksamheten.

Du kommer på Kvinnebyskolan att mötas av en entusiastisk och kompetent personalgrupp med en framåtanda och lustfyllt förhållningssätt!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 maj 2017