Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Rektor till skolorna i EkängenSista ansökningsdatum: 2017-03-24
Referensnummer: 139607

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lotta Gemfors, Skolområdeschef, 013-263794

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings kommuns verksamhet inom grundskola och förskola är indelad i fyra geografiska skolområden. Skolorna i Ekängen tillhör det Östra skolområdet och är belägna 6 km från centrum i en härlig miljö nära Roxen. Skolornas närhet till skog och sjö ger eleverna stimulans för lek och lärande.

Bärstadskolan har ca 170 elever i förskoleklass och år 1 med tillhörande fritidshem. På Ekängsskolan har vi ca 350 elever i årskurs 2 till 6 med tillhörande fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Med fokus på måluppfyllelse och goda kunskaper, behöriga pedagoger med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt våra arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar med att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande.

  • Vill du vara med och leda Ekängens skolor?
  • Har du ett intresse för utvecklingsfrågor och en vilja samt drivkraft att arbeta för att nå höga resultat?
  • Vill du bidra till att Ekängens skolor håller hög kvalitet och att eleverna når goda kunskapsresultat?

Då är du välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Som rektor fokuserar du på verksamheten ur ett helhetsperspektiv med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du driver verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Att upprätthålla och utveckla befintliga nätverk/samarbete med personal, elever och föräldrar ingår också i arbetsuppgifterna.

Områdets rektorer och förskolechefer är direkt underställda skolområdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp. Som chef har du tillgång till stödfunktioner som t.ex. ekonomer, HR-konsulter, IKT-samordnare samt kvalitetskoordinatorer.

Linköpings kommun har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill och vågar vara en tydlig ledare. Du har ett engagerat ledarskap som präglas av en kunskap, vilja och förmåga att leda och ange riktningen för verksamheten.  Som person är du mål- och resultatinriktad och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

Som ledare är du lyhörd och flexibel och har en förmåga att skapa delaktighet och en samsyn kring verksamheten. Du samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser den individuella utvecklingspotentialen hos varje medarbetare.

I arbetet håller du uppsatta tidplaner och slutför åtaganden. Vi vill även att du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och är bra på att kommunicera dina visioner samt följa upp resultat.

Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning samt erfarenhet av pedagogiskt arbete och arbetsledande funktion i skolmiljö. Önskvärt är att du genomgått statlig rektorsutbildning eller att du nu går rektorsprogrammet. Du är väl förtrogen med styrdokument, läroplaner och skollagen.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 mars 2017