Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Resurspedagog till elever i åk 7-9Sista ansökningsdatum: 2017-07-28
Referensnummer: 159667

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Carolina Andersson, 013-20 70 33

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ånestadsskolan är en f-9 skola som ligger i området Berga-Vimanshäll. Vi har ca 590 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi är stolta över att ha en skola som innehåller både det storskaliga och det lilla, och det drar vi nytta av i vårt vardagliga arbete. Elevens bästa är alltid i fokus och vi jobbar för att alla, såväl barn som vuxna är välkomna till oss!

Arbetsbeskrivning

Som resurspedagog på Ånestadsskolan är du tryggheten, stödet och uppmuntraren. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att du tycker om att se elever växa och utvecklas. Du trivs med att vara stöd för en enskild elev eller i grupp.

I tjänsten som resurspedagog arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera elever i årskurs 7-9 under skoldagen. Du ger hjälp, stöd och stimulans utifrån elevernas specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskap och tidigare erfarenheter av arbete med elever i behov av särskilt stöd i grundskolan årskurs 7-9. Du ska ha förmåga att se individen och ta hänsyn till dennes individuella förutsättningar, samt vara stöttning i skolarbetet såväl som stöd i det sociala samspelet mellan eleverna.

Vi tycker att det är viktigt att du;

  • har utbildning som barnskötare, elevassistent, fritidsledare eller motsvarande och har dokumenterad erfarenhet av likande arbete i både skola.
  • är ansvarstagande, lyhörd och ser till varje barns individuella behov och förutsättningar.
  • har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på.
  • har förmåga att samarbeta och deltar aktivt i arbetslag samt har ett professionellt förhållningssätt i mötet med barn och föräldrar.
  • drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar både för verksamheten, för eleven och för dig själv.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 juli 2017