Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

ResurssakkunnigSista ansökningsdatum: 2016-10-07
Referensnummer: 108741

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Brude, 013-20 69 46
Susanne Åkeborg, 013-20 6432

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande jobb i en verksamhet som står inför många utmaningar och komplex omvärld som påverkar både personal- och verksamhet. Att vara en del av socialförvaltningen innebär att du bidrar till verksamhet som gör en viktig samhällsinsats. Vi erbjuder både personlig och yrkesmässig utveckling.

Vi söker nu en resurssakkunnig med inriktning mot LSS målgrupp.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget innebär att ha en helhetsbild över de upphandlade verksamheter som finns inom området och du är uppdaterad om insatser och resurser i form av framför allt boende, korttidsvistelse och korttidstillsyn för målgruppen. Du ser till att de resurser som finns används effektivt och du har ansvar för placeringar, statistik, underlag, analyser och köer inom ditt område. Som resurssakkunnig hanterar du även kontakter med externa utförare och sköter upphandling, uppföljning och fakturahantering av dessa.

Tillsammans med dina kollegor driver du samverkan både internt och externt kring frågor som gäller t ex upphandling, kartläggning av behov inför utbyggnation och kvalitetsuppföljning.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är Socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.

Vi ser det som meriterande att du har en bred erfarenhet från socialtjänstsektorn och  erfarenhet av och har arbetat med resursfrågor och resursfördelning

 Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad, strukturerad och flexibel. Vi vill också att Du har god samarbetsförmåga samt initiativ- och handlingsförmåga.

Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 oktober 2016