Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Resurssamordnare till SocialkontoretSista ansökningsdatum: 2016-10-14
Referensnummer: 115871

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Tina Andersson/avdelningschef, 013-263558

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Du ska som Resurssamordnare fungera som resursbank när det gäller både slutenvård och öppenvård riktat mot flera olika målgrupper (barn, ungdom, vuxna). Genom Din kunskap och erfarenhet om olika insatsers effekter ska du kunna stödja medarbetare och chefer i valet av insats utifrån kvalitet och kostnadseffektivitet.

Resurssamordnaren ska efter granskning och kontering, mottagningsattestera fakturor.

I uppdraget ingår även att ha kontroll över placeringsutveckling och statistik samt att ha ett särskilt ansvar för uppföljning av kvalitén av såväl öppenvård som slutenvårdsinsatser. Viss uppföljning sker genom platsbesök.

Förhandling och avtalstecknande med olika utförare samt deltagande i upphandlingsarbete är en vanligt förekommande arbetsuppgift.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är Socionom eller har utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.

  • Du ska ha gedigen och bred erfarenhet från socialtjänstsektorn samt erfarenhet av placerings- och resursfrågor.
  • Du bör ha kunskaper kring lagen om offentlig upphandling och avtalstecknande samt vana av förhandling. Du ska också vara uppdaterad på forskning inom området.
  • Du bör också vara mål- och resultatinriktad, ha lätt för att samarbeta samt ha god intitativ-och handlingsförmåga samt kunna arbeta strukturerat och vara flexibel. 
Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 oktober 2016