Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

RevisorSista ansökningsdatum: 2016-12-04
Referensnummer: 119590

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Peter Alexanderson, Stadsrevisor, 013-20 54 95
Anders Larson, Certifierad kommunal revisor, 013-20 53 43

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Revisionskontoret söker en ny medarbetare som vill bidra till utvecklingen av den kommunala revisionen i Linköpings kommun. Totalt har kommunen fem förtroendevalda revisorer, vi som arbetar på revisionskontoret är ett team bestående av tre medarbetare och en stadsrevisor. En av våra meriterade medarbetare går i pension, därför söker vi dig!

Revisionen bedrivs och styrs i enlighet med Skyrevs rekommendationer, God revisionssed samt kommunens regelverk. Förutom den granskande rollen arbetar vi rådgivande och stödjande så långt det är möjligt utan att äventyra oberoendet. Vår granskningsprocess bygger på dialog med de granskade och vår ambition är att främja verksamheten.

Arbetsbeskrivning

  • Du kommer att delta i revisionsgranskningen av kommunens nämnder och bolag samt förbund.
  • I uppdraget ingår granskning av kommunens delårsbokslut och årsbokslut samt att genomföra andra granskningar kopplade till redovisningsfrågor.
  • I uppdraget ingår även verksamhetsrevison och du kommer att arbeta nära de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna som sakkunnig i revisions­uppdraget.
  • Du kommer självständigt eller tillsammans med konsulter eller kollegor att genomföra olika granskningsinsatser som till exempel fördjupade granskningar.
  • Rätt person kan också bli granskningsledare för vissa granskningsinsatser eller uppdrag.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning med inriktning mot redovisning och ekonomi, eller motsvarande erfarenhet av revision eller erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i kommunal verksamhet är starkt meriterande. Du är engagerad, strukturerad, analytisk, har god samarbetsförmåga. Då tjänsten innebär daglig kommunikation är det viktigt att du kan tala och skriva obehindrat på svenska samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Meriterande om du har tidigare erfarenhet att arbeta med granskningsstöd, revisionskontoret använder Hogia Audit.

Yrkesrevisorer vid revisionskontoret följer God revisionssed i kommunal verksamhet och en förutsättning för tjänsten är att du är oberoende i förhållande till verksamheten som ska granskas och har hög integritet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 december 2016