Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sakkunnig inom ämnesområdet arbetsmarknad och integration


Kontaktperson:
Helena Paulsson,chef arbetsmarknad och integration, 013-206675
Anne Enström, personalchef, 013-205604

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Som ett led i att Linköping som en socialt sammanhållen stad med fortsatt tillväxt kombinerat med ett proaktivt arbete för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden har ny avdelning för arbetsmarknad och integration tillskapats. Till denna avdelning söker vi nu en sakkunnig med bred kunskap om samhället och med god kännedom om svensk arbetsmarknad, inkludering och integration. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete med stort eget ansvar i en miljö där dina kollegor är engagerade i det vi gör och har ett stort samhällsintresse.

Arbetsbeskrivning

Som sakkunnig är du specialist inom arbetsmarknads- och integrationsområdet. Arbetet innebär i huvudsak:

  • Genomföra utredningar och föredra ärenden på uppdrag av kommunstyrelsen och bildningsnämnden för områdena arbetsmarknad och integration.
  • Om- och invärldsbevaka arbetsmarknads- och integrationsområdet
  • Genomföra analyser av arbetsmarknadspolitik, samt prognoser och konjunkturbedömningar
  • Genomföra analyser som rör till exempel matchning, inkludering och integration på arbetsmarknaden
  • Internt stöd gällande inkludering, integration och arbetsmarknad till hela organisationen.
  • Delta i arbetet med att ta fram avtal med interna och externa parter inom arbetsmarknads-, inkluderings- och integrationsområdet.

I arbetet ingår även att samverka med externa aktörer såsom regionens kommuner, universitet och näringsliv och statliga aktörer t ex Arbetsförmedlingen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen inom samhällsvetarområdet eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som gett motsvarande kunskaper. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete med frågor som rör kommuners insatser inom arbetsmarknadsområdet. Det är en meriterande om du tidigare arbetat på strategisk nivå med frågor som rör inkludering och integration.

I arbetet som sakkunnig behöver du ha ett eget driv att föra arbetet inom ditt ansvarsområde framåt, samtidigt som du ofta samarbetar med andra. Du har god förmåga att presentera komplexa resultat på ett enkelt sätt både i tal och skrift till olika typer av mottagare. Du behöver vara initiativrik, kreativ och analytisk samt kunna slutföra planerade projekt för att vara framgångsrik. Vi fäster stor vikt vid ditt goda omdöme och personliga egenskaper. 

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 juli 2016