SFI lärare till Birgitttaskolan vuxenutbildning

Sista ansökningsdatum: 2016-10-20
Referensnummer: 2016/1606
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast efter överenskommelse

Kontaktperson:
Ola Nilsson rektor , 013-20 77 26 eller 0706-64 14 82
Anne Jonsson, HR konsult, 013-26 33 49 eller 013-20 76 81

Ansök här!

Om arbetsplatsen

SFI verksamheten tillhör Birgittaskolans vuxenutbildning, som även bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasienivå, t ex Birgitta Vux med inriktning vård och omsorg. Inom enheten finns också Birgittaskolans gymnasium där programinriktningen är, vård- och omsorgs-, natur- och samhällsvetenskapsprogrammet, introduktionsprogrammet och IVAS.  All verksamhet är samlade i gemensamma lokaler som är belägna centralt i Linköping.

Organisatoriskt tillhör SFI verksamheten Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

Arbetsbeskrivning

Birgittaskolans vuxenutbildning söker en SFI-lärare, svenska för invandrare. Du kommer att ingå i ett arbetslag som ansvarar för måluppfyllelse, kvalité och utveckling av verksamheten. 

SFI- utbildningen ges i tre olika studievägar och på fyra nivåer. Vi erbjuder också alfabetisering och matematik på grundläggande nivå. Kurserna har löpande antagning och erbjuder fortsättning på högre nivå. Studierna kan ske på dag- eller kvällstid.

Anställningen är tillsvidare och en semesteranställning. Heltidsmåttet är 40 t/v.  Undervisningen kan delvis komma att vara förlagd till kvällstid, kl. 17.00–19.00, en till två dagar i veckan. SFI på Birgittaskolan har nu sex kvällsgrupper (-klasser) och flera lärare har kvällsundervisning samtidigt

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad SFI-lärare, utbildning i svenska som andra språk 30 hp och lärarexamen för grundskolan årskurs 1-7 eller 4-9 . Utbildning och/eller erfarenhet i läs- och skrivinlärning är  meriterande. Som nyexaminerad lärare, kommer du att få en längre inskolning genom den s.k. introduktionsperioden.

Personliga egenskaper

  • Du är en god pedagog.
  • Du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.
  • Du har en god samarbetsförmåga och är kvalitetsmedveten.
  • Kunskap och insikt om SFI-utbildningens uppdrag och mål.
  • God datorvana.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Bifoga lärarlegitimation  till din ansökan har du inget leg. får du bifoga ditt lärarexamensbevis. Är du nyexaminerad och inte fått ditt examensbevis bifoga ett studieintyg med inriktning, dina avslutade kurser och poäng. (ej Ladok)

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 oktober 2016