Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

SFI lärare till Språket på Bigittaskolans vuxenutbildningSista ansökningsdatum: 2016-12-11
Referensnummer: 122278

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ola Nilsson, Rektor, 013-207726
Tilda Eriksson, HR-konsult, 013-263349

Ansök här!

Om arbetsplatsen

SFI (svenska för invandrare) tillhör Birgittaskolans vuxenutbildning, som även bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasienivå, t ex Birgitta Vux med inriktning vård och omsorg. Inom enheten finns också Birgittaskolans gymnasium där programinriktningen är, vård- och omsorgs-, natur och samhällsvetenskapsprogrammet, introduktionsprogrammet och IVAS. All verksamhet är samlade i gemensamma lokaler som är belägna centralt i Linköping.

Organisatoriskt tillhör SFI verksamheten Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

Arbetsbeskrivning

Birgittaskolans vuxenutbildning söker en SFI-lärare till Språket som är en kommungemensam stödresurs till SFI, placerad på Birgittaskolan. 

Språket arbetar med:

  •  Läs- och skrivstöd till SFI-grupper på alla nivåer.
  • Tar emot SFI-elever utifrån individuella behov.
  • Stöd till SFI-lärare: Rekommenderar åtgärder och erbjuder pedagogiska verktyg.

Språket tar i första hand emot elever utifrån individuella behov.

SFI- utbildningen ges i tre olika studievägar och på fyra nivåer. Vi erbjuder också alfabetisering och matematik på grundläggande nivå. Kurserna har löpande antagning och erbjuder fortsättning på högre nivå. SFI-studierna kan ske på dag- eller kvällstid.

Anställningen är tillsvidare och en semesteranställning. Heltidsmåttet är 40 t/v. Undervisningen kan delvis komma att vara förlagd till kvällstid, kl. 17.00–19.00, en till två dagar i veckan. SFI på Birgittaskolan har nu sex kvällsgrupper (-klasser) och flera lärare har kvällsundervisning samtidigt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • är legitimerad SFI-lärare, utbildning i svenska som andra språk 30 hp och lärarexamen för grundskolan årskurs 1-7 eller 4-9.
  • har en Utbildning och/eller erfarenhet i läs- och skrivinlärning.
  • Har en specialpedagogisk utbildning.

Vi ser gärna att du även har utbildning och erfarenhet av arbete kring NPF-problematik (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Bifoga lärarlegitimation till din ansökan. Har du ingen legitimation bifogar du ditt lärarexamensbevis. Är du nyexaminerad och inte har fått ditt examensbevis: Bifoga ett studieintyg med inriktning, dina avslutade kurser och poäng (ej Ladok).

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 december 2016