Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Sjuksköterska, kommunal HSL-resurs till vårdplaneringsteametSista ansökningsdatum: 2017-04-05
Referensnummer: 141705

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ann-Marie Haag / Gruppchef, 013-20 60 00
Anita Göth / MAS-Medicinsk ansvarig sjuksköterska, 013-20 74 14

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

I vårdplaneringsteamet arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndsbedömare tillsammans. Samverkan sker med slutenvården, öppenvården och med kommunens aktörer. HSL-resurs i vårdplaneringsteamet ska i samverkan med biståndsbedömare identifiera patienter med komplexa behov där överrapportering till kommunen säkras och verka för att hemtagningsprocessen blir smidig, trygg och säker. HSL-resurs ska vara ett stöd vid överrapportering för patienter som ska skrivas ut till kommunal hemsjukvård oavsett boendeform, medverka vid samordnad vård- och omsorgsplanering och arbeta preventivt för att förebygga återinläggningar. HSL-resurs ska arbeta för att utveckla kunskapen om kommunens hemsjukvård och rehabilitering och dess behov till slutenvården genom att aktivt informera om riktlinjer och rutiner, delta vid informationsmöten och vara tillgänglig för konsultationer i enskilda ärende samt bevaka kommunens ansvar och åtagande vid gränsdragningsfrågor mellan huvudmännen.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från geriatrisk vård inom öppen- och slutenvården. Har du arbetat inom hemsjukvård, primärvård och äldreomsorg är det meriterande.

I vårt arbete är det viktigt att samverka och ha goda relationer med vårdgivare och andra aktörer, så vi ser den förmågan som en förutsättning för att lyckas med arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete självständigt och effektivt. Du är självgående och serviceinriktad är pedagogisk och har en förmåga att bemöta samtliga vårdgivares och andra aktörers olikheter. Att ha en analytisk förmåga och var en problemlösare är en fördel i detta arbete. Goda kunskaper i svenska språket, både skriftlig och muntligt är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 april 2017