Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Skolchef för förskola och grundskolaSista ansökningsdatum: 2017-05-12
Referensnummer: 149112

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anne Enström, 013-205604

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för förskola och grundskola är en del av utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun och arbetar för barn och ungdomsnämnden. Avdelningens ansvarsområde omfattar förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt grundsärskola, barn- och fritidsuppdraget och LSS för barn och unga. Avdelningen har en budget om ca tre miljarder konor och ca 4500 medarbetare. I takt med att Linköping växer och antalet barn och unga blir fler växer också verksamheten och avdelningen förväntas öka antalet medarbetare de kommande åren.

Arbetsbeskrivning

Som skolchef har du det övergripande ansvaret för avdelningens verksamheter vilket innebär att du utifrån ett helhetsperspektiv ska vara den som leder, samordnar och utvecklar verksamheten. I fokus för uppdraget som skolchef finns utbildnings­verksamhetens pedagogiska utveckling och ytterst att verkställa målen i nationella styrdokument och kommunala beslut inom befintliga ekonomiska ramar.  

Skolchefens har en nyckelroll när det gäller den strategiska utvecklingen av skolverksamheten för Linköpings Kommun. Kommunens ambition är att vara ledande på nationell nivå och skolchefen har att säkerställa en verksamhet som uppfyller den ambitionen. De utmaningar som är i fortsatt fokus är säkra lokal- och kompetensförsörjning i en växande stad, att säkerställa likvärdigheten i skolan för att motverka segregation samt att fortsätta utveckla arbetet med digitalisering, samverkan mellan förskola och grundskola och former för övergång grundskola till gymnasieskola. 

Skolchefen är direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i utbildnings-förvaltningens ledningsgrupp. Skolchefen ansvarar fortlöpande för verksamhetsrapportering till förvaltningsdirektören och till barn- och ungdomsnämnden och utgör nämndens delegat i beslutsärenden. Skolchefen är del av förvaltningens samlade utbildningskontor och är chef över områdeschefer för förskola och grundskola samt sakkunniga som arbetar för nämnden. I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar internt och med externa samverkanspartnerns, både i kommunen, regionalt och nationellt

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk utbildning och gedigen erfarenhet som chef och ledare inom verksamhetsområdet. Du har god kunskap om lagstiftningen och styrningen inom skolans område och arbetar aktivt med skolutvecklingsfrågor. Du har mångårig erfarenhet från att leda en komplex organisation och god erfarenhet av att verka i en politiskt styrd verksamhet.

Viktiga personliga egenskaper är att du har god strategiskt förmåga, driven, kreativ och målinriktad. Du är tydlig med en god förmåga att leda komplexa processer. Vi söker en trygg, ödmjuk och lyhörd ledare med förståelse för verksamhetens behov och med en god förmåga att verka för samarbete.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 maj 2017