Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Skolsköterska till KatedralskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-19
Referensnummer: 155087

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Magnus Nyström, enhetschef, 013-20 75 00
Annika Thörnros Runesson, 013-20 75 00

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Tradition och utveckling är våra honnörsord. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt.

Katedralskolan har Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate (IB) samt Språkintroduktionen. Skolan har ca 1100 elever och 100 anställda.

Du finner ytterligare information på vår hemsida: linkoping.se/katedral

Arbetsbeskrivning

Som skolsköterska kommer du att ansvara för elevhälsans medicinska insats.  Du ingår i skolans elevhälsoteam. Dina arbetsuppgifter innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på såväl individ- som gruppnivå. På individnivå genom hälsosamtal, följa bas- och vaccinationsprogram, förbereda och medverka vid skolläkarmottagning, utföra enklare sjukvårdsinsatser och öppen mottagning. På gruppnivå förebyggande arbete ute i klasser.

Du arbetar tillsammans med elevhälsoteamet och skolans personal för att stödja eleverna i utvecklingen att nå sina mål. Du samarbetar också med vårdnadshavare och andra verksamheter utanför skolan. Dokumentation sker i datorjournal, PMO.

Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger och de lokala riktlinjer som Linköpings kommun beslutat.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt specialistutbildning inom skolsköterskeprogrammet.

Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever och personal. Ett positivt förhållningssätt, att ta egna initiativ och förmåga att organisera ditt arbete är särskilt viktigt. Goda kunskaper i engelska är meriterande, då vi har många internationella elever på skolan.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 juni 2017