Skolsköterska till Linköpings kommun

Sista ansökningsdatum: 2016-09-11
Referensnummer: 2016/1410
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Deltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktperson:
Christina Säterskog, 013-20 73 79
Fackliga representanter:
Monica Johansson, Vårdförbundet, 013-26 31 43

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skolhälsovården i Linköpings kommun ingår som en del i Elevhälsan- den medicinska delen. Inom grundskolan arbetar ett 35-tal skolsköterskor med ett elevantal på drygt 14.000 elever fördelat på fyra olika skolområden. På gymnasiet arbetar 8 skolsköterskor med ett elevantal på ca 5.000 elever fördelat på fem olika gymnasieenheter.

Organisatoriskt tillhör skolsköterskorna det skolområde eller den gymnasieenhet där de har flest antal tjänstgöringstimmar och personalansvarig chef är rektorn vid den skolan.

Vi söker nu en skolsköterska med huvudsaklig placering i Nygårdsskolan i Skäggetorp. Skolan är en F-6 skola med ca 260 elever. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%.

Arbetsbeskrivning

Som skolsköterska kommer du att arbeta mycket med hälsobesök, och i ditt arbete ingår också att utföra vaccinationer och bedriva preventivt hälsoarbete. En nära samarbetspartner i det psykosociala arbetet är skolans kurator. Du kommer att vara en viktig resurs i elevhälsoteamet som leds av rektor. 

Skolsköterskan har öppen mottagning för eleverna och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ/grupp som organisationsnivå. Du har ett nära arbete med skolläkaren som besöker skolan flera gånger per termin. 

Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger och de lokala riktlinjer som Linköpings kommun beslutat. Skolsköterskan ingår som en viktig resurs tillsammans med övrig elevvårdande personal på skolan. Du deltar också i kompetens- och metodutveckling inom elevhälsans den medicinska delen centralt.

Kvalifikationer

Leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska alternativt specialistutbildning inom skolsköterske-programmet. För tjänsten krävs en bred barnkompetens och erfarenhet av att möta barn och ungdomar från olika delar av världen. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

  • Du har förmåga att bygga goda relationer till såväl elever, föräldrar som personal.
  • Du är rak och tydlig i ditt sätt.
  • Du är nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund.
  • Du är flexibel och bra på att samarbeta.
  • Du har en drivkraft att ta egna initiativ för att bidra till verksamhetens mål.

Skolhälsovården i Linköpings kommun har ett välutvecklat introduktionsprogram för alla skolsköterskor som nyanställs, där du kommer få en egen mentor i introduktionsperioden. Vidare har vi även goda stödresurser i from av samordningsansvarig skolsköterska och en kvalitetskoordinator. 

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 september 2016