Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

SO-lärare till resursskolan SlussenSista ansökningsdatum: 2017-04-04
Referensnummer: 140926

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anderz Bergholtz, 013-20 87 38
Gun Forsling, 013-31 56 10

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Är Du högstadielärare och söker nya utmaningar?

Resursskolorna är till för elever som är i behov av extra stöd i sin skolutveckling, åk 1-9 i Linköpings kommun. Målgruppen är elever i skol- och/eller psykosociala svårigheter, där målet är att eleven ska kunna återgå till en fungerande skolform. Dock ej elever med rätt till grundsärskola. Skolorna bedriver sin verksamhet i liten grupp med hög personaltäthet, där det även ges möjlighet att träna socialt samspel. För att förstärka önskvärda beteenden hos eleverna arbetar skolorna med Lärande samspel. Personalen stöttar vårdnadshavare i sitt föräldraskap samt samverkar med olika myndigheter och personer i elevens/familjens närhet. På de olika skolorna möter pedagoger elever i egna lokaler. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och behov, där eleverna erbjuds alla ämnen. Eleverna möts av tydliga, trygga och stabila vuxna.

Vi söker nu en leg. lärare med behörighet i So-ämnena på 100 % till resursskolan Slussen, åk 6-9.

Arbetsbeskrivning

Din roll är att arbeta med elevernas kunskapsutveckling såväl som deras sociala utveckling, i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Du får möjlighet att arbeta nära eleven och har stor frihet att utforma och påverka ditt arbete utifrån de behov som uppstår.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har lärarutbildning med behörighet i so-ämnen, åk 4-9. Erfarenhet av att arbeta med elever med socioemotionella svårigheter och psykisk ohälsa är meriterande.

Vi söker dig som brinner för barn i behov av särskilt stöd och som söker en pedagogisk utmaning. Du trivs med att arbeta i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att tänka utanför boxen då varje elevs behov är i fokus.  

Som person är du;

  • trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella
  • inlyssnande och flexibel
  • har förmåga att se och ta tillvara olikheter och förstår hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar en själv och andra
  • har en god samarbetsförmåga och lyssnar och kommunicerar med andra på ett konstruktivt sätt
  • har förmåga att skapa och upprätthålla sociala relationer
  • väljer att se möjligheter istället för hinder

Då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du ska trivas hos oss erbjuder vi dem som kan bli aktuella för tjänsten att besöka oss på resursskolorna. Körkort är önskvärt.

Är Du medarbetaren som kan förändra och göra skillnad både för Dig själv och för andra? Har Du förmåga att tänka utanför boxen och tillsammans göra det möjliga möjligt? Då är Du välkommen till resursskolorna!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 april 2017