Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare till AFI, Avdelningen för försörjningsinsatserSista ansökningsdatum: 2016-06-23
Referensnummer: 105441

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Klas Gustafsson/gruppchef, 013-20 72 02

Ansök här!

AFI söker nu medarbetare till ett antal vikariat med möjlighet till förlängning.

Om arbetsplatsen

AFI arbetar med att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt utreda resurser och hinder, för att sedan utveckla klientens möjligheter att snabbast möjligt komma ut i egen försörjning.

Arbetsbeskrivning

Målet med det sociala arbetet är att bedöma individens behov av ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn. I arbetsuppgifterna ingår motivationsarbete och coachning i anslutning till utredningsarbetet samt många externa kontakter med andra samhällsorgan t.ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kronofogdemyndighet och andra samverkanspartners. Arbetet på avdelningen bedrivs i arbetsgrupper med olika inriktning; Mottagning, Unga vuxna och Vuxen.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Utbildning i socialrätt är meriterande. Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd är meriterande. Arbetsuppgifterna förutsätter ett gott bemötande och en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Personlig mognad och samarbetsförmåga är egenskaper vi värderar högt hos våra medarbetare på Socialkontoret. 

Vi tillämpar MI. Extern handledning erbjuds utöver det stöd som finns i den egna gruppen. Vi erbjuder också hälsoförmån, flextid samt kortare arbetstid juni – augusti.

Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 juni 2016