Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare till EKB-gruppen (ensamkommande barn)Sista ansökningsdatum: 2016-08-31
Referensnummer: 103005

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Camilla Halling, 013-20 76 17

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ansvaret för de ensamkommande barnen gick 2006 över från Migrationsverket till Sveriges kommuner. Detta innefattar ansvar för både mottagande, placering, och uppföljning för dessa barn. EKB-gruppen (arbetsgruppen som arbetar med/ansvarar för de ensamkommande flyktingbarnen) är en relativt ny arbetsgrupp som bildades januari 2013. EKB-gruppen växer ständigt och är en attraktiv arbetsgrupp där de anställda valt att stanna kvar.

Vi söker nu ett antal socialsekreterare till EKB-gruppen. Här får du verkligen chansen att leva upp till våra tre värdeord Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade! Du får vara med och göra en konkret skillnad för några av våra mest utsatta barn och ungdomar.

Arbetsbeskrivning

Arbetet i EKB-gruppen innefattar utredningar enligt socialtjänstlagen samt uppföljning av fattade biståndsbeslut, som exempelvis placeringar på HVB/familjehem och öppenvårdsinsatser. I arbetet får du möjlighet att följa barnet/ungdomen från första tiden i Sverige till ett självständigt vuxenliv. Samverkan med andra berörda aktörer som exempelvis gode män, skola, boenden samt hälso- och sjukvård är viktig för att uppnå detta.

Som socialsekreterare arbetar du utifrån de mål som socialnämnden beslutat om. Nämndens verksamhet ska genomsyras av professionellt bemötande och god tillgänglighet. Myndighetsutövningen ska ske rättssäkert och effektivt. Insatser och stöd till de ensamkommande barnen ska syfta till att de integreras i det svenska samhället.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även utbildning i socialrätt. Du behöver ha god kännedom om socialtjänstlagsstiftningen. Vi vill att du har god kunskap om ensamkommande barn samt asyl- och migrationsprocessen.

För att passa i rollen som socialsekreterare hos oss krävs det att du har en stor personlig mognad, att du är självgående i ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan och viljan att lägga ned tid, energi och engagemang i ditt arbete. Arbetet kräver även en god analytisk och språklig förmåga.

Vi hoppas att du är en person som känner lust till och stolthet för ditt jobb!

Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 augusti 2016