Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare till IFO-mottagningen barn- och familjSista ansökningsdatum: 2017-04-02
Referensnummer: 141465

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ulla Salmela Trosell, avdelningschef IFO, 013-26 36 73
Camilla Armerö, tf gruppchef IFO barn- och familj, 013-20 35 78
Maria Eklund, gruppchef IFO, 013-26 34 18

Ansök här!

Om arbetsplatsen

IFO-mottagningen barn- och familj är ingången för alla nya ärenden som rör barn och familj. IFO-mottagningen handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning, ger information, hänvisning och rådgivning till kommuninvånare och professionella aktörer. Fokus på arbetet är förhandsbedömningar i ärenden som rör anmälningar om barn som far illa. Arbetet kräver god förmåga till samverkan och samarbete med andra grupper internt och externt.

Den aktuella tjänsten är placerad på IFO-mottagningen i första hand under ett år, under ordinarie handläggares tjänstledighet, därefter kan tjänsten placeras på annan grupp inom IFO.

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum). Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt. Vårt mål är att möta varje individs behov på hans eller hennes nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är nyckelbegrepp.

Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer och måste klara av att arbeta i ett högt tempo, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete och du kommer att få arbeta tillsammans med kollegor som har många års erfarenhet.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren finner likvärdig. Dokumenterad utbildning i socialrätt är ett krav, liksom körkort.

Ett krav är tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom IFO. Extra meriterande är kännedom om Linköpings kommun och dess resurser.

Du har förmåga att samverka med andra och upprätthålla goda relationer. Det är också viktigt att du har ett eget driv och kan jobba självständigt. Du bör också vara duktigt på att uttrycka dig skriftligt. Stort mått av flexibilitet krävs.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 april 2017