Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare till IFO VuxenSista ansökningsdatum: 2017-02-17
Referensnummer: 132327

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Agneta Persson/gruppchef, 013-20 89 81

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består av socialt utrednings- och uppföljningsarbete och beslut enligt Socialtjänstlagen och LVM gällande vuxna personer, främst riktat mot missbruk, samsjuklighet och bosociala frågor, samt att svara för information och motivationsarbete som har direkt samband med utredningen. I uppdraget ingår även att ansvara för att fattade biståndsbeslut verkställs genom beställning.

Vi har nu två lediga tjänster med placering på vuxengruppens mottagningsenhet. Huvuduppgifter är information, rådgivning och att slussa rätt. Förhandsbedömningar och bedömning av behov av akutboende samt handlägga omedelbara LVM i nya ärenden ingår också i arbetsuppgifterna.

Utredningsmodellen som används är ASI, när det gäller missbruk.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Utbildning i socialrätt erfordras. Erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete enligt sociallagstiftningen är meriterande.

Meriterande är också genomgången ASI-utbildning.

Vi önskar bl. a att Du har personlig mognad, samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta strukturerat.

Körkort är önskvärt

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 februari 2017