Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Socialsekreterare till Linköpings UngdomsboendeSista ansökningsdatum: 2016-08-30
Referensnummer: 110639

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Gunilla Rolling, 013-263110
Carlsson Lisa, 013-207725

Ansök här!

 

Om arbetsplatsen

Linköpings ungdomsboende, riktar sig till unga vuxna 18 - ca 22 år, som av olika anledningar behöver stöd för att klara ett eget boende.  Verksamheten bedrivs dels i ett samlat boende och dels i lägenheter i olika delar av Linköping.

Personalen består av socialsekreterare som i huvudsak arbetar dagtid och  behandlingsassistenter som arbetar kväll och natt.

Arbetsbeskrivning

Stödet bedrivs som ett trygghetsskapande tillsynsarbete med hjälp och stöd i vardagen. Sådant stöd kan t.ex. vara: hjälp med skolarbete, planera, handla, laga mat och övrig ADL-träning samt stöd till en aktiv och meningsfull fritid.

Socialsekreterarens uppdrag består förutom ovanstående i,  att vara kontaktperson till utsedda ungdomar, upprätta/utvärdera genomförandeplaner, journalföring, samverka med t.ex. Socialförvaltningen, Regionen, Skola och ungdomens övriga nätverk.

Stor vikt läggs vid att stötta ungdomen till eget ansvar, för sin utveckling och livssituation.

Kvalifikationer

Beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi söker dig som är engagerad, har lätt att samarbeta, kan arbeta med både struktur och flexibilitet, är nyfiken, utvecklingsbenägen och kan driva processer självständigt.

Ditt arbetssätt är pedagogiskt och lösningsfokuserat.

Framgång i arbetet bygger på att du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer.

Förutom ovanstående krävs att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift samt datakunskap. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper som vi bedömer vara nödvändiga för att klara uppdraget.

Tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter krävs.

Körkort erfordras.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 augusti 2016