Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare till Uppföljning FamiljehemSista ansökningsdatum: 2016-10-28
Referensnummer: 118185

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kristina Flink/gruppchef, 013-20 52 96

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Som socialsekreterare i gruppen uppföljning familjehem ansvarar du för att följa upp vården för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Du har ett övergripande ansvar för att barnen får sina behov tillgodosedda. I arbetet ingår att regelbundet träffa barnen/ungdomarna och att skapa en förtroendefull relation med dem. Du arbetar nära familjehemsföräldrar och vårdnadshavare. Du ska också samverka med andra aktörer som finns runt barnen. Den fortsatta vården övervägs var sjätte månad. I arbetet ingår som en viktig del att du dokumenterar, skriver rapporter, yttranden och utredningar samt gör kontinuerliga bedömningar. Barnen/ungdomarna är i åldrarna 0-20 år och gemensamt för dem är att de är placerade antingen enligt SoL eller LVU.

Socialkontoret i Linköping tillämpar BBIC (Barns behov i centrum). Vi arbetar med ett systemteoretiskt synsätt. Vårt mål är att möta varje individs behov på hans eller hennes nivå och utifrån dennes förutsättningar möjliggöra en utveckling till en självständig individ och god samhällsmedborgare. Förtroende, delaktighet och samverkan är tre nyckelbegrepp hos oss.


Kvalifikationer

Vårt grundläggande krav är att du har socionomexamen eller annan akademisk examen (med socialrätt) som arbetsgivaren finner likvärdig samt att du har körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Vi tror att du är intresserad av att arbeta aktivt med barn/ ungdomar och deras nätverk utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och att du uppskattar möjligheten att ha varaktiga kontakter och relationer i arbetet. Som person behöver du vara trygg i dig själv och nyfiken på andra människor. Du kan arbeta både självständigt och i grupp.

I gengäld kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och viktigt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för utsatta barn och ungdomar. Du kommer till en arbetsgrupp där vi månar om varandra, där vi har roligt ihop och där vi med hög arbetsmoral driver utvecklingsarbete framåt.

Välkommen med din ansökan! 

Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 oktober 2016