Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialsekreterare/Familjerådgivare 1,5 åaSista ansökningsdatum: 2016-09-07
Referensnummer: 111142

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Elisabeth Schylström/ Verksamhetschef, 013-20 72 16
Anna Joelsson/Familjerådgivare, 013-26 30 99

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Affärsområdet Råd & Stöd erbjuder utifrån kommunala uppdrag stöd och behandlingsinsatser till olika målgrupper. Vi är utförare av individ- och familjeomsorg, daglig verksamhet och socialpsykiatri.

Familjerådgivningen på Råd & Stöd erbjuder samtal och rådgivning främst kring vuxnas parrelationer för personer boende i Linköping, Kinda och Åtvidabergs kommuner

Arbetsuppgifter

  • Samtalsbehandling och rådgivning för par och individer för att bearbeta relations- och samlevnadssvårigheter i parförhållandet.
  • Information till och i förekommande fall samarbete med vårdgrannar.
  • Kvalitetssäkring av arbetet genom ett aktivt användande av ORS/SRS inom Feedback Informerad terapi (FIT).
  • Deltagande i interna konferenser och handledning. Introduktionshandledning erbjuds.
  • Arbetsuppgifterna innebär självständigt behandlingsansvar.

Kvalifikationer

  • Socionom eller annan högskoleutbildning som kan anses likvärdig.
  • Grundläggande psykoterapeutisk utbildning
  • Meriterande är erfarenhet av arbete med par/familjerelationer samt intresse för att arbeta med utåtriktad verksamhet och verksamhetsutveckling
  • Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 september 2016