Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Sommarvikarier till SocialförvaltningenSista ansökningsdatum: 2017-02-19
Referensnummer: 127935

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 3 månader

Kontaktperson:
Klas Gustafsson, 013-20 72 02

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Avdelningen för försörjningsinsatser söker semestervikarier till vuxengrupper, unga vuxna och mottagning. Vikariatsperioden är juni till augusti. Möjlighet till timvikariat kan komma att erbjudas redan under våren 2017, med introduktion och arbete på någon av avdelningens grupper.

Vi arbetar med att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt utreda resurser och hinder, för att sedan utveckla klientens möjligheter att snabbast möjligt komma ut i egen försörjning.

Målet med det sociala arbetet är att bedöma individens behov av ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn. I arbetsuppgifterna ingår motivationsarbete och coachning i anslutning till utredningsarbetet samt många externa kontakter med andra samhällsorgan t.ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kronofogdemyndighet och andra samverkanspartners. Arbetet bedrivs i arbetsgrupper med olika inriktning; Mottagning, Unga vuxna och Vuxen.

Kvalifikationer

Socionomexamen, socionomstuderande eller annan motsvarande beteendevetenskaplig utbildning. Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd är meriterande. Arbetsuppgifterna förutsätter ett gott bemötande och en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Personlig mognad och samarbetsförmåga är egenskaper vi värderar högt hos våra medarbetare på Socialförvaltningen.

Vill Du veta mer, kontakta gruppcheferna:

  • Jonas Nilsson 013- 20 68 04
  • Klas Gustafsson 013- 20 72 02
  • Christina Movérare 013 – 20 56 12
  • Helen Kaneröd 013 – 20 89 84
  • Mikaela Schullström 013-205971
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 februari 2017