Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Speciallärare med inriktning mot svenska och språkSista ansökningsdatum: 2016-07-01
Referensnummer: 103641

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Magnus Thor, 013-20 77 43

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ekholmsskolan är en 7-9 med grundskola och grundsärskola. Grundskolan har 280 elever och grundsärskolan har 30 elever. På skolan finns grupp för rörelsehindrade elever och grupp för elever i autismspektrumsyndrom. Skolan har även fotbollsklasser och klasser för inriktning mot matematik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Arbetsbeskrivning

Specialläraren ska i olika klasser och grupper undervisa elever som är i behov extra anpassning och särskilt stöd. Specialläraren ska tillsammans med skolans specialpedagogiska koordinator delta i att utarbeta skolans organisation för det specialpedagogiska stödet. Specialläraren ska delta i skolans arbete med att utveckla undervisning, resultatuppföljning, bedömning och betygsättning.

Kvalifikationer

Vi söker speciallärare med inriktning svenska/svenska som andraspråk/annat språk. Undervisning i andra ämnen kan vara möjligt om behörighet finns. Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av olika typer av stöd. Du är bra på att organisera, kan arbeta strukturerat och vill bidra till att utveckla vårt specialpedagogiska och stödjande arbete.

Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 juli 2016