Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Speciallärare till EkholmsskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-09
Referensnummer: 148346

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Magnus Thor, 013-20 77 43

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ekholmsskolan är en 7-9 med grundskola och grundsärskola. Grundskolan har 330 elever och grundsärskolan har 30 elever. På skolan finns grupp för rörelsehindrade elever och grupp för elever i autismspektrumsyndrom. Skolan även fotbollsklasser och klasser för inriktning mot matematik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Arbetsbeskrivning

Specialläraren ska i olika klasser och grupper undervisa elever som är i behov extra anpassning och särskilt stöd. Specialläraren ska tillsammans med skolans specialpedagogiska koordinator delta i att utarbeta skolans organisation för det specialpedagogiska stödet.

Specialläraren ska delta i skolans arbete med att utveckla undervisning, resultatuppföljning, bedömning och betygsättning.

Kvalifikationer

Vi söker speciallärare med inriktning svenska/svenska som andraspråk/annat språk. Undervisning i andra ämnen kan vara möjligt. Vi söker dig med erfarenhet att av arbeta med elever i behov av olika typer av stöd. Du är bra på att organisera, kan arbeta strukturerat och vill bidra till utveckla vårt specialpedagogiska och stödjande arbete.


Anställningen omfattar heltid och är tillsvidare.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 maj 2017