Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Speciallärare till HagbyskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-05
Referensnummer: 153027

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Åsa Wallén, 013-205312
Annika Sjölund, 013-263159

Ansök här!

Om arbetsplatsen

I södra delen av Linköping hittar du Hagbyskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan kännetecknas av engagerade pedagoger och en fantastisk utemiljö. Här går barn från förskoleklass till år 6.

Arbetsmiljön hos oss på  Hagbyskolan kännetecknas av arbetsglädje. Här arbetar pedagoger som är intresserade av skolutveckling och som hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.

Arbetsbeskrivning

Till hösten söker vi en speciallärare med inriktning läs- och skriv. Du kommer att samarbeta med speciallärarkollegor kring arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med grundutbildning till lärare eller som har goda kunskaper kring läs-och skrivinlärning och önskar prova på en tjänst som speciallärare.

Vi vill att du:

  • är väl insatt i gällande styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten. Du är väl förtrogen med skollagen och de allmänna råden för extra anpassningar och särskilt stöd.
  • är lyhörd och har god förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar
  • har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på..
  • du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och föräldrar. 

Vi lägger stor vikt vi personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 juni 2017